Chrześcijanie biblijni. Nie wierz w autorytety świata. W Jezusa wierz.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Samo życie

Życie

Detektywitter na 28.08.

Największym wrogiem do naszego szczęścia jesteśmy my sami, a to poprzez nieumiejętność słuchania głosu Boga. Ludzie szukają wrogów, dowartościowują się słabościami innych, kiedy my sami blokujemy sobie drogę do szczęścia.

 

Szatan zapełnia nam grafiki, wypuszcza tony muzyki, czyni niecierpliwymi …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme