Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Rozważania biblijne

Rozważania biblijne

“Jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą”

“”jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą””

 

Wiele kontrowersji budzi ten fragment księgi Wyjścia.

Nasi adwersarze przedstawiają go jako przykład złego Boga starego testamentu, innego niż Jezus, kiedy wystarczy …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme