Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Prawo Boże

“Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości.”. Efezjan 4

“Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości.”. Ef 4.2

 

 

Zauważyłem, że chrześcijanie teologiczni źle się odnoszą do innych chrześcijan. Przeciwstawiam się takiej postawię powyższym wersetem.

 

 

Pokora, cierpliwość i łagodność to cechy, …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme