Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Prawo Boże

Detektywitter na 18.02.

Jeśli chcesz zostać chrześcijaninem, to musisz być gotowym na zranienia tak samo jak w świecie, ponieważ stanie się dopiero Chrystusowcem i bycie wśród Chrystusowców daje pełnię miłości i akceptacji. Bycie Chrystusowcem daje delikatność, wrażliwość przy jednoczesnym byciu pewnym swojej wiary.…

Dieta Ludu Bożego

Ekumeniczne kościoły wmawiają chrześcijanom, że już nie ma podziału na czyste i nieczyste. Oczywiście trudno się im dziwić skoro jednocześnie milczą na temat szczepień, Izraela itp.

Rozpatrując dietę biblijną i zakaz jedzenia nieczystych dojdzie się do innych rzeczy takich jak …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme