Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: NWO

NWO new world order

Kościoły charyzmatyczne przyjmują pogański New Age (neoTalmud) jako okultystyczną praktykę enneagramu.

 

Enneagram to system osobowości, który zakłada, że ​​istnieje dziewięć podstawowych typów osobowości. Enneagram stał się bardzo popularny w niektórych kręgach chrześcijańskich w ciągu ostatnich kilku lat, ale pochodzenie systemu jest nieco kwestionowane. Niektórzy przypisują to  mistykom z IV wieku

Papież Franciszek wzywa do przyjęcia „drastycznych środków” w celu zwalczania „sytuacji kryzysowej”

 

 

Ludzie spowodowali „kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża naturze i życiu”, powiedział papież Franciszek w niedzielę, zanim wzywał do „drastycznych środków” do walki z globalnym ociepleniem.

 

 

 

W swoim orędziu o Światowy Dzień Modlitwy o Opiekę nad …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme