Chrześcijanie biblijni. Fan czy naśladowca Jezusa.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Duchowa walka

Święto reformacji, czy święto duchów. Wybór należy do Ciebie.

31 października 1517  w Wittenberdze, zapoczątkowano przez Marcina Lutra reformację (odnowę) kościoła chrześcijańskiego. Po mrokach morderstwa, którego dokonano na  prawdziwej ewangelii Jezusa rozpoczęto przywracanie prawdziwego przesłania płynącego z Biblii. Podwaliny do tego reformacji położył czeski duchowny, uczony i prekursor protestantyzmu  …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme