Orzeczenie otwiera drogę do zmiany dotychczasowej praktyki organów administracji, które