Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kościoły na całym świecie uczestniczą w “Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan”, koncentrując się na Powtórzonego Prawa 16:20.

fot 2015

 

Kościoły na całym świecie planują praktykować coroczny “Tydzień modlitwy o jedność chrześcijan” rozpoczynający się w piątek w celu promowania ekumenicznych praktyk.

Rozpoczęty na początku XX wieku Tydzień Modlitwy odbywa się w dniach 18-25 stycznia, między świętami Piotra i Pawła w kalendarzu liturgicznym.

Zawiera materiały religijne, takie jak liturgia, opracowane we współpracy Międzynarodowego Komitetu ds. Wiary i Komisji Zakonnej Światowej Rady Kościołów i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Garrison, nowojorski Graymoor Ecumenical and Interreligious Institute pomaga opracowywać, publikować i rozpowszechniać te materiały do ​​użytku w Ameryce Północnej i robi to od 1968 roku.

Fr. Tom Orians, SA, zastępca dyrektora instytutu, powiedział, że tegoroczny temat brzmi “O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał,”, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa 16:20.

“Tegoroczny temat, który wywodzi się z Księgi Powtórzonego Prawa, został wybrany ze względu na jego potężne przesłanie promowania prawdy, równości i jedności” – powiedział Orians.

“Prawdy” 😀 Buhaha Ekumenia i prawda… to brzmi niesłychanie zabawnie. Zwłaszcza kult maryjny i eucharystia.

 

 

“Została przygotowana przez grupę przedstawicieli z różnych części Indonezji, w tym z Komunii Indonezji, którzy uważali, że przemawia ona silnie do ich sytuacji i potrzeb i uznała tę powszechną potrzebę na całym świecie.”

 

“Możemy powiedzieć, że w tym roku biorą udział setki kościołów z różnorodnej chrześcijańskiej społeczności w Ameryce Północnej, w tym z protestanckich, anglikańskich, prawosławnych i katolickich tradycji” – dodali Orianie.

 

 

“Każdego roku, w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, chrześcijanie na całym świecie dążą do wypełnienia modlitwy Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy , aby wszyscy byli jednością. 

 

To jest totalne przekłamywanie słów Jezusa. Jedność ma byc nie w religii, ale w Duchu i w Prawdzie, a jak tu połączyć Maryję z ewangelikami? Widocznie się da…

 

 

Margaret Rose, deputowana do spraw współpracy ekumenicznej i międzywyznaniowej z Kościołem episkopalnym, powiedziała CP, że denominacja “zawsze była głęboko zaangażowana w” Tydzień Modlitwy, widząc w nim “nadzieję jedności Kościoła”.

 

“Naszym zadaniem jest być pomostem dla zasobów, które są oferowane, aby upewnić się, że nasi ludzie wiedzą o tym w zakresie modlitwy i liturgii”.

 

 

Rose powiedziała także, że kościoły są znane z tego, że uczestniczą w różnych sposobach przestrzegania Tygodnia Modlitwy, w tym nie tylko “wspólnych usług kościelnych”, ale także projektów wolontariackich.

“Myślę, że od niedawna istnieje poczucie, że nasza jedność jest często pogłębiana przez relacje między nami,” kontynuuje Rose.

 

Jak widzicie dobry PR uprawia nie tylko Owsiak w szerzeniu zła, ale i ekumeniści.

 

 

13 maja 2018 w Swedish Theological Institute Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie jednoczyli się, wzywając do działania na rzecz klimatu…

 

 

uczestnicy mieli na celu złagodzenie skutków spowodowanych przez człowieka zmiany klimatu i promowanie korzystania z energii odnawialnej.

“Tradycje religijne mają mocne rzeczy do powiedzenia na temat znaczenia wykorzystania energii odnawialnej zamiast paliw kopalnych”, powiedział rabin Yonatan Neril, dyrektor ICSD, w ” Breaking Israel News” . Ponadto, powiedział, synergia tradycji religijnych w zakresie zmian klimatycznych “łączy ludzi w kwestii, która dotyczy nas wszystkich”.

 

“Tu nie chodzi o nas, ale  jak wspólnie rozwiązywać problemy” – powiedział Neril…

Oni tworzą problemy a następnie je rozwiązują.

 

 

 

Updated: 18 stycznia 2019 — 20:00

3 komentarze

Add a Comment
  1. Postrzegam to inaczej.

    Oni tworzą problemy a następnie udają, że je rozwiązują. Przy czym nakładają oni na nas coraz większe obciążenia, a coraz bardziej ograniczają naszą wolność.
    qalebitha

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: