Orzeczenie otwiera drogę do zmiany dotychczasowej praktyki organów administracji, które konsekwentnie twierdziły, że w rubryce „ojciec” i „matka” można wpisać wyłącznie dane mężczyzny i kobiety.

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/582942,nsa-dziecko-wyrok-lebijki-akt-urodzenia.html?fbclid=IwAR0O_-CyP0yO06MR7BqejfQ1BCSQW5-ibHpLIe9VKagkG3rZfWkuRYv0DmU