Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Funkcja pastora i księdza kontynuacją rabinizmu.

Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Pomyliłem sie z pamięci mówiąc o judaizmie z przed 200lat  i tak zgłębiłem temat rabinizmu, czego owoce poniżej.

W Nowym Testamencie nigdzie nie ma mowy o funkcji pastora.

Jest za to mowa o biskupach i diakonach.

 

 

Diakoni

Dzieje Ap 12.7

“Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; (7) bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich”

Biblia Tysiąclecia.

 

Jednak popatrzcie jak to jest w Warszawskiej czy Poznańskiej:

 

“Mamy zaś różne dary według udzielonej nam łaski; czy to dar proroctwa, którego należy używać zgodnie z zasadami wiary, (7) czy to dar usługiwania, który okazujemy w usługiwaniu, czy to dar nauczania, którym cieszy się nauczający, (8) czy to wreszcie dar zachęcania, którym cieszy się zachęcający.”

 

Ten sam fragment a inaczej brzmiący. Dar usługiwania zamieniony na urząd i tak samo uczyniono z pasterzowaniem.

Z greckiego diakon  διάκονος diákonos   to‘sługa’.

Czy obecni pastorzy i kapłani katoliccy służą, czy raczej pełnią funkcję zarządczą?

 

Biskupi.

 

Z greckiego  gr. ἐπίσκοπος episkopos: –  opiekun.

Przykłady:

 

Dzieje 20

“Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.”

Tysiąclecia

 

 

 

“Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć.”

Poznańska

 

 

Widzimy znów różnicę? Ależ oczywiście. W 1 wersji katolickiej jest mowa o FUNKCJI biskupa i kościele, nie istniejącym wówczas słowie, a w wersji Poznańskiej jest mowa nie o funkcji, ale o doglądaniu i nie o kościele ale o wspólnocie.

Czym jest wspólnota?

 

“„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich””

 

Co zrobiły religie z pojęciem wspólnoty? Zamieniono je na kościoły.

 

Od kiedy istnieli faryzeusze?

 

Faryzeusze (gr. Φαρισαῖοι; aram., “perishaya”; hebr. “perushim”) – jedno z żydowskich bractw religijnych (hebr. „ḥaburah”) w czasach Drugiej Świątyni, czyli od ok. II wieku p.n.e.

Ruch ten rozwijał się od końca III w. p.n.e., a jego celem była walka z narastającymi tendencjami hellenizacyjnymi wśród Żydów.

 

 

Podobnie było z Saduceuszami:

 

Saduceusze – stronnictwo religijno-polityczne w Judei w starożytnym Izraelu zawiązane wokół kapłanów Świątyni Jerozolimskiej wywodzących się z rodu Sadoka, arcykapłana Świątyni mianowanego przez Salomona. Pojawiło się w II w. p.n.e.’

 

 

Jeśli mówimy o judaizmie to trudno pominąć nierozłączne z nim  pojęcie rabinizmu.

Faryzeusze [hebr. peruszim ‘oddzieleni’],  byli żydowskim stronnictwem religijno-politycznym.
Pan Jezus pomimo, że wykazywał sie talentem politycznym w rozmowie z faryzeuszami, nie trwał w żadnej politycznej frakcji.
Obecni pastorzy bardzo angażują się w poparcie obecnego  Izraela.
Bardzo istotnym jest zrozumienie pojęcia Rabin:
Rabin (hebr. רַבִּי rabbī) – podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Rabbi to hebrajskie słowo oznaczające mistrza. We współczesnym judaizmie tradycyjnym rabin jest jednocześnie administratorem gminy wyznaniowej, odpowiedzialnym za prowadzenie nabożeństw, “
Czy widzimy dokładna tego kopie w kościele Rzymu i protestantyzmie?
Ależ oczywiście. Jest jeden mistrz, lider i reszta.
Tak wiec system katolicko-protestancki jest systemem judaistyczno-rabinicznym.

Czy diakoni, czyli usługujący, usługują czy bardziej koncentrują się na zarządzaniu i teologi? Czy biskupi, czyli opiekunowie, bardziej się opiekują czy zarządzają?

 

Czy widzimy podobieństwo faryzeuszy do pastorów i księży?

 

Biskup z Danielem Ortegą. Przykłady można by mnożyć z polskiego podwórka.

 

 

Dr Geoff Tunnicliffe, sekretarz generalny Światowego Związku Ewangelicznego razem z księdzem katolickim.

 

Reasumując, obecne struktury w katolicyzmie o protestantyzmie są identyczne jak w rabinizmie. Jest rabin i reszta.

To, że jest wielu dobrych i oddanych Bogu pastorów nie przekreśla skopiowania tego systemu z judaizmu. Po prostu tradycja. Jednak wielu zdaje sobie sprawę z kontroli jaka mają nad ludźmi i nauczają to co się opłaca owym stronnictwom. Jednak mianownik jest wspólny w niemal każdej denominacji – proizrael.

 

 

Po niewoli babilońskiej, po zburzeniu 1 świątyni oznaczało to koniec kultu świątynnego i skoncentrowanie religii wokół Biblii. Miejsce kapłanów ostatecznie zajęli rabini – dawni „uczeni w Piśmie” nauczyciele religii, którzy odtąd gwarantowali ciągłość wiary żydowskiej. ang. wikipedia

Dzisiaj kapłanem jest każdy oddany Bogu człowiek

 

“Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła;”

 

Zaś ciała chrześcijan są świątynią Ducha Świętego.

 

 

 

Updated: 23 sierpnia 2018 — 10:12

1 Comment

Add a Comment
  1. a więc jednak widać pewne podobieństwo…dziękuję, nigdy tego nie dostrzegałam jakoś…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: