Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.

Miałem to opublikować przed szabatem w piątek, bo wtedy powstał mi w głowie zalążek artykułu, gdzie w głowie miałem tylko ten cytat z Efezjan, ale postanowiłem ostatecznie się wstrzymać i rozbudować kilka zdań do kilkudziesięciu.

 

Otóż siedzą mi w głowie twierdzenia oponentów i to nie tylko z ostatnich tygodni, ale i miesięcy i lat mówiące, iż Prawo Boże już nie istnieje, ponieważ o tym mówi Efezjan:

 

Efezjan 2

“On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.”

 

 

Jest sprzeczne z Objawieniem Jana, a biblia nie może się wykluczać.

 

 

“I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa”

 

i

 

6) Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. ” 2 Jana 1

 

Więc o co chodzi?

Z jednej strony Pan Jezus niby zniósł zakon przykazań, a z drugiej nie tylko u Jana i w Objawieniu jest mowa o strzeżeniu i wypełnianiu przykazań.

 

Wytłumaczeniem jest to, o czym pisuje od kilku lat i jest bardzo, bardzo dziwne, że pastorzy o tym nie nauczają. Mianowicie Efezjan 2 mówi o zniesieniu przykazań i przepisów CEREMONIALNYCH!

Tutaj posłużę się filmikiem Michała Mazura od 0:15

 

cytuję osobę uważającą się za pastora, czyli pasterza owiec:

“czy te wszystkie przepisy wypełniacie, tam jest tych przepisów cała masa”.

 

No to kłania się Efezjan

 

“On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.””

 

Mógłbym powiedzieć w tym momencie “makao i po makale”. 🙂

Jak to napisał jeden komentator pod filmikiem AC.

 

Ale niezmierną radość odczuwam z głoszenia prawdy zakrywającej kłamstwa.

Powiedziałem o moich przemyśleniach bratu Robertowi. On nie tylko to potwierdził, ale i zaprowadził mnie do Hebrajczyków do rozdziału dziewiątego.

 

(1) Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię(2) Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół, i chleby pokładne; (3) za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, (4) mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; (5) nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. (6) A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, (7) do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. (8) Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek; (9) ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą; (10) są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku(11) Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, (12) wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.

 

Ma to także związek z tym nielogicznym tłuszczem co do szabatu i innymi obrzędami i przepisami wskazującymi na Chrystusa.

 

Chwała Bogu Ojcu za Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę.

Świętujcie szabat, nie dajcie sobie wmawiać kłamstw. Skoro katolicy (watykan) ucieli 2 przykazanie to ja opublikuje oryginalne 4 przykazanie:

 

“Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 9Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go”

 

Nic więcej, tylko tyle! Żadnych innych przepisów, obrzezania, mycia naczyń. W dekalogu nie ma więcej żadnych obowiązków ponad to co w ww cytacie. Wszelkie doklejanie innych obowiązków do szabatu jest manipulacją, tak samo jak skracanie 2 przykazania.

Dobrze jest natomiast nie podróżować, nie gotować cały dzień, bo co to za odpoczynek. Bóg nie jest legalistą.

 

Nie dla Izraelitów poświęcił przy tworzeniu świata, ale na zawsze.

Nie wierzcie fałszywym nauczycielom. Biblii wierzcie!

 

No i dopiero teraz mogę ze satysfakcją jak to mówią niektórzy napisać: pozamiatane 🙂

 

Ola Boga,

ja kocham Boga.

 

Czuje się jak po wiosennym deszczu 🙂

 

 

 

 

Updated: 21 maja 2018 — 20:28

25 komentarzy

Add a Comment
 1. HalleluYAH!
  Niechaj będzie Chwała i Cześć naszemu kochanemu Ojcu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
  Bo nas posila i prowadź w Duchu Świętym do Prawdy.
  Amen!

 2. AMEN!!!!!Chwała Bogu i Jezusowi Chrystusowi Panu Naszemu Szalom

 3. Co do fr. z Efezjan cytowanego tu, to tekst mówi o zniesieniu przeszkody, która była w zakonie żydowskim i uniemożliwiała jednosć Żydów i pogan(kruzganek pogan w świątyni). W ciele Chrystusa przeszkoda ta została usunięta, przykładem na to jest spotkanie Piotra z Korneliuszem(Dz.Ap.10,28).

  1. Romek, zobacz co poprzedza ten wers:

   “) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, ”

   Owym murem nieprzyjaźni była zasłona dzieląca Boga z ludźmi. Bo dalej jest napisane:
   ” Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga”

   Przez arcykapłana Jezusa

   to wskazuje także na wszystkie inne PRZEPISY i to w Hbr 9 jest uzupełnieniem. 🙂

   Krew, ofiary, mycie, przepisy są już nieważne.

 4. Chciałbym tylko odnieść się do podróżowania w święte dni naszego Ojca.

  Uważam,że bardzo wiele wyjaśnia ten fragment Pisma Świętego: (poruszałem ten temat na jednym ze zjazdów)

  2 Królewska 4,22-24

  4:22Potem przyzwała męża swego, i rzekła: Proszę cię, poślij ze mną jednego z sług, i jednę oślicę, że pobieżę aż do męża Bożego, i wrócę się zaś.
  4:23Który rzekł: PO CÓŻ CHCESZ JECHAĆ DO NIEGO? DZIŚ NIE MASZ NOWIU MIESIĄCA, ANI SZABATU. Ale ona rzekła: Daj pokój.
  4:24A tak osiodławszy oślicę, rzekła do sługi swego: Poganiaj, a jedź, i nie mieszkaj dla mnie w drodze, chyba żebym ci rozkazała.

  O czym to nam mówi? Ano o tym, że podróżowanie w szabat po to aby spotkać się z siostrą lub bratem w wierze i mieć święte zgromadzenie (3 Mojżeszowa 23)nie jest zabronione a wręcz wskazane.

  Co innego podróżowanie w celu zarabiania pieniędzy,załatwiania interesów handlowych,biznesowych.

  1. dokładnie, ale zwodziciele wykręcają te nauki i sugerują, że nie mozna podróżować powyżej 2km

   1. Chodzi mi tylko o to aby z tego powodu nie utwierdzeni w Słowie a zarazem bojący się Boga bracia i siostry w wierze, nie opuszczali świętych zgromadzeń.

 5. Dla obecnych Chrześcijan jest ważne 10 przykazań bożych a jeśli ktoś chce to niech wypełnia całe prawo Mojrzeszowe jeśli zdoła co jest dziś wręcz nie do zrobienia te wszystkie sprawy z tym związane jak ktoś czytał to wie ale owych 10-ciu nikt nie odwołał i tego trzeba się trzymać.

 6. Szalom !
  Posługujemy się tendencyjnym tłumaczeniem z greki !!!!!
  Greckie słowo “katargeo” – tendencyjnie i błędnie
  przetłumaczone jako “zniósł”.
  Pierwszym znaczeniem słowa “katargeo” jest :
  UCZYNIŁ BEZSILNYM.

  Poniżej fragment nauczania
  Paradoks Pawła – List do Efezjan
  https://koscioldrogi.wordpress.com/2016/03/24/paradoks-pawla-list-do-efezjan/

  “O co zatem chodzi w Efez 2:15, skoro wydaje się wyraźnie mówić,
  iż Boże Prawo zostało zniesione?
  Hm, szczerze mówiąc… werset 15 jest trudnym wersetem do przetłumaczenia…
  zwłaszcza dla kogoś nie uwzględniającego kontekstu kultury I wieku.

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grece,
  a kontekst kulturowy I wieku został omówiony wcześniej. Prześledźmy to:

  1. Celem Izraela było pokazywanie poganom Bożego Prawa, czyli światła.

  2. Izrael zawiódł w ukazywaniu poganom Bożego Prawa. Zamiast tego stali się
  wobec pogan opresyjni i wrodzy. Tak bardzo, że ta wrogość utworzyła duchowy
  mur między Żydami a poganami. Doszło nawet do tego, że wybudowali na
  dziedzińcu świątynnym mur podziału odzwierciedlający tą smutną mentalność.

  To sprawiło, że Boże Prawo stało się bezsilne dla pogan,
  czyli że Boże Prawo nie miało mocy bądź wpływu na pogan.
  POGANIE BYLI PRZEZ TO POZBAWIENI, NP BŁOGOSŁAWIEŃSTW PŁYNĄCYCH Z
  PRZESTRZEGANIA PRAWA MIŁOŚCI… I INNYCH.

  3. Pojawił się nasz Mesjasz i w Mat 5 przypomniał Izraelowi,
  że mają być światłem dla pogan, pokazując im dobre uczynki,
  które mają czynić.

  Główne znaczenie greckiego słowa w wersecie 15 na „zniósł”
  to: uczynić bezsilnym, obedrzeć z siły i mocy, wpływu lub władzy.
  „Znieść” to wtórne, drugorzędne znaczenie.

  Dlaczego więc tłumacze nie zastosowali pierwszego znaczenia tego słowa?
  Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością, jednak większość tłumaczy
  jest już nastawionych na to, że nasz Mesjasz faktycznie zniósł Boże Prawo.

  Jednak główna definicja daje nieco odmienną perspektywę tego greckiego
  słowa użytego w Efez 2:15. A jeśli uważacie, że Słownik Stronga jest dla
  was tendencyjny, podajemy alternatywę:
  Grecki Leksykon Thayera – katargeō: sprawić nieczynnym, niewykorzystanym,
  nieaktywnym, niedziałającym, pozbawić siły, uczynić bezużytecznym.
  Sprawić, że osoba lub rzecz nie jest już skuteczna; pozbawić mocy, wpływu lub siły.

  Praktycznie mówi to samo, co Strong. Oto co stanie się, gdy użyjemy głównego znaczenia
  tego słowa. Przeczytajmy Efezjan 2:14-15 z tą informacją:

  Efezjan 2:14-15
  On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga uczynił jedno, i w swoim ciele
  usunął stojący pośrodku mur wrogości, On zniósł uczynił bezsilnym prawo
  przykazań (zawarte) w postanowieniach, aby stworzyć w sobie samym z dwóch
  jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż,
  w którym zabił wrogość.

  Widzicie, jak to współgra? Boże Prawo nie było wrogie wobec pogan.”

  Polecam nauczanie :
  Paradoks Pawła – List do Efezjan
  https://koscioldrogi.wordpress.com/2016/03/24/paradoks-pawla-list-do-efezjan/

  Tekst nauczania, jak zwykle znajduje się
  pod filmikiem.
  HalleluJah !!! MaranaTha !!!

  1. dziekuję za ten pouczający komentarz.
   Tak więc jest jeszcze lepiej, bo można interpretować to tak:
   on uczynił bezsilnym zakon przepisów aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka.
   Tak czy owak Hbr 9 pokazuje, że prawo ceremionialne i jego przepisy nas nie obowiązują.

 7. Nowy testament jest
  napisany w grece, jednym ciągiem,
  bez wyróżniania małych i dużych liter,
  bez znaków interpunkcyjnych.
  Moje tłumaczenie Efezjan 2:14-15
  On [Jezus] bowiem jest naszym pokojem,
  który z dwojga uczynił jedno, i w swoim ciele
  usunął stojący pośrodku
  mur wrogości – on [mur wrogości] uczynił bezsilnym [dla pogan]
  Prawo Przykazań (zawarte) w postanowieniach] – aby stworzyć w
  sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać
  z Bogiem w jednym ciele przez krzyż,
  w którym zabił wrogość.

  Sens: Jezus usunął mur wrogości
  ( co było przeszkodą dla pogan do poznania Prawa i
  otrzymania płynących z przestrzegania Tory , błogosławieństw ),
  aby pojednać pogan i żydów jako Jedno Ciało Chrystusa – cały nowy Lud Boży,
  gdzie nie masz już ni Żyda, ni Greka, bo poganie zostali wszczepieni
  w Szlachetną Oliwkę – IsraEl – Lud Boży.
  Mówi o tym później w Ef 2,17-22
  ( Grecy =poganie, są już współobywatelami świętych –
  pełnoprawnym Ludem Bożym).
  Współgra to z Rz 11,23-26.
  HalleluJah !!! MaranaTha !!!

  1. a propos marana tha , niektórzy interpretują jako przekleństwo.
   Możesz nam wyjaśnić znaczenie tego słowa?

  2. zainspirowałeś mnie do sprawdzenia tego w mojej ulubionej anglojezycznej biblii.
   Tam fajnie to jest wytłumaczone:

   Uchylił kodeks prawny, który został tak zatkany drobnym drukiem i przypisami, że przeszkadzał bardziej, niż pomógł. Potem zaczął. Zamiast kontynuować pracę w dwóch grupach ludzi oddzielonych wiekami animozji i podejrzeń, stworzył nowy rodzaj człowieka, nowy początek dla wszystkich.

   1. Szalom 🙂
    Dziękuję Adminie za tak piękne przytoczenie tłumaczenia z anglojęzycznej Biblii.
    Sens mojego tłumaczenia jest w tym samym Duchu. Dzięki wielkie.
    Chwalmy Pana !!! Przyjdź Panie Jezu jak najszybciej !!! 🙂

   2. Bracie Adminie !
    Komentarz w Biblii anglojęzycznej, widzi w słowach
    Prawo przykazań (zawarte w postanowieniach ) – ustną Torę = Misznę =
    tradycję starszych = prawa stworzone przez ludzi, które później razem
    z Gemarą, zostaną skodyfikowane w Talmudzie.
    “kodeks prawny, który został tak zatkany drobnym drukiem i przypisami,
    że przeszkadzał bardziej, niż pomógł.”
    Ja skłaniam się ku interpretacji, że chodziło o Torę spisaną,
    Prawo Boże, które nie mogło przez Żydów, być poznane przez pogan i
    skutkować dla nich błogosławieństwami. Przez mentalność muru nieprzyjaźni.
    Chwała Panu !!!
    Przyjdź Panie Jezu jak najszybciej. Amen !!!!

   3. Errata :
    Prawo Boże, które nie mogło z winy Żydów, być poznane przez pogan i
    skutkować dla nich błogosławieństwami.

 8. MaranaTha = Przyjdź Panie Szybko !!!!
  Przyjdź Panie jak najszybciej !!!
  Ap 22:20 bw “Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce.
  Amen, przyjdź, Panie Jezu!”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marana_tha

  Bracia i siostry !
  Pan jest już blisko… we drzwiach !!!
  Trzymajmy się razem, starający się przestrzegać Torę,
  z miłości do Boga.
  Bo szatan jak lew ryczący, patrzy kogo by tu jeszcze pożreć.
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Prawa i wiary Jezusa !
  Amen !
  Szalom 🙂

 9. Szalom 🙂
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Prawa i wiary Jezusa !
  =
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Przykazań i wiary Jezusa !

  Tora, Zakon, Prawo Boże, to zbiór około 613 przykazań, instrukcji, po hebrajsku Micvot.
  Dekalog nazwany jest po hebrajsku 10 Deklaracji, albo 10 Słów.
  Nie jest nazwany Micvot, bo Micvot=Przykazania to cała Tora.
  Dla każdego Żyda, przykazania to cała Tora, a nie tylko Dekalog.

  • “Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
  a przykazania jego nie są uciążliwe.” – 1J 5:3 bw

  Przykazania, czyli po hebrajsku Micvot, to cała Tora.
  Zatem Miłość ku Bogu, polega na przestrzeganiu Tory.
  To oczywiste. Jeśli „rodzisz się na Nowo” ( Rozmowa Jezusa z Nikodemem) przychodzi upamiętanie.
  Odwrócenie się o 180 stopni od swojego postępowania.
  Nienawidzisz grzechu i chcesz wiedzieć wszystko, jak postępować, by nie grzeszyć.
  Oto Biblijna definicja grzechu :

  • „Każdy kto popełnia grzech, zakon ( Prawo Boże=Torę) przestępuje,
  a grzech jest przestępstwem zakonu ( Prawa Bożego=Tory)” – 1 Jk 3,4 bw

  List Apostoła Jakuba jest w Nowym Testamencie !
  OTO BEZSPRZECZNIE NOWOTESTAMENTOWA NAUKA APOSTOLSKA !!!!!!!

  Zatem grzech jest przekroczeniem Tory.
  I już wiemy, że nie zachowywanie szabatu jest grzechem !!!!!!
  To NAUKA APOSTOŁÓW !!!!

  Czy Duch Święty prowadzi nas do przestrzegania Tory ?

  https://koscioldrogi.wordpress.com/2017/10/12/czy-masz-ducha-swietego/

  “Jesteśmy w Nowym Przymierzu, którego pośrednikiem jest Jezus,
  nasz Mesjasz (Jezus, Chrystus).
  Mamy to potwierdzone w Heb 7:22 Heb 8:6 Heb 12,24 .

  Warunki Nowego Przymierza są szczegółowo opisane w Jeremiaszu i Ezechielu.

  „Oto idą dni – mówi Jahwe – że zawrę z domem izraelskim
  i z domem judzkim nowe przymierze.
  Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu,
  gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej,
  które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Jahwe –
  lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Jahwe:
  • Złożę moją Torę (mój zakon) w ich wnętrzu i • wypiszę ją (Torę) na ich sercu.
  • Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem ( całym Izraelem – 12 pokoleń = Dom Judy (2 pokolenia)+ Dom Efraima(Pełnia Pogan to 10 pokoleń )” Jer 31:31-33

  • I dam wam serce nowe, i • Ducha nowego dam do waszego wnętrza, i • usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. • Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i
  • uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw (Mojej Tory)
  będziecie przestrzegać i wykonywać je.
  Eze 36:26-27

  Pytanie zatem brzmi:
  • czy Duch Święty w tobie sprawia pragnienie postępowania według Bożych Przykazań (wszystkich!)?
  • czy Duch Święty w tobie sprawia, że przestrzegasz Tory?
  • czy Duch Święty w tobie sprawia, że wykonujesz Boże nakazy i zarządzenia?
  • czy masz wypisaną Torę na sercu?

  Jeśli nie masz czegoś takiego w swoim życiu, to może… nie jesteś wszczepiony w Nowe Przymierze?
  Albo może coś się popsuło i działa niewłaściwie w twoim życiu? ”
  Chwała Panu !!!! Przyjdź Panie Jezu szybko !!!

  1. Zastanawia mnie teraz ktore wersety to przykazania a ktore przepisy… Jesli mamy nie jesc wieprza to czy nie powinnismy chodzic w ubraniach z jednej nici a podczas miesiaczkowania unikac zanieczyszczania domu ? Wytlumaczcie mi prosze

   1. Karol "Szulwik" Szulawiak

    chodzenie w ubraniach w jednej nici jest zdrowsze. A zanieczyszczenie rzeczy podczas miesiączkowania dotyczy zanieczyszczeń przedmiotów krwią z wiadomej części ciała. Nie znam się za bardzo na kobiecej anatomii, ale chyba podpaski załatwiają sprawę.

  2. No patrz AYALA63, ty wiesz takie rzeczy a pastorzy protestanccy nie wiedzą.

   Czy oni są nierozumni?
   Nie,oni dobrze o tym wszystkim wiedzą i świadomie wprowadzają w błąd nie utwierdzonych w Słowie.

   1. Szczerze poszukujący Boga ludzie szybciej wpadną na Jego objawione prawdy niż zaplesniali pastorzy wyglaszajacy w kolko te same kazania z kazalnicy…

 10. To ja zapytam z ciekawości (takiej dobrej): czyli w dzień szabatu można zmyć naczynia po posiłkach, które tego dnia jadłam i napojach, które tego dnia piłam (nie chodzi bynajmniej o alkohol, a np. o zwyczajną wodę 😀 )? (takie zwykłe codzienne zmywanie naczyń itp.)

  1. Karol "Szulwik" Szulawiak

   Asiu.

   Mamy dzień przygotowania, a przez dobę to się raczej tyle tego nie nazbiera 😉

  2. Pewnie, że można 😀
   I koło w samochodzie można wymienić jeśli nasz bliźni “złapie kapcia” 🙂

   “Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: