Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Adam i Ewa oraz Noe chodzili do kościoła?

Dzisiaj znów poczułem imperatyw napisania tego tekstu olśniony z rana pytaniem jak w tytule.

 

Oto wyobrażenie raju:

 

 

Poniżej wyobrażenie czasów Noego.

 

 

Może nieco przejaskrawione, ale resztę wytłumaczę w dalszej części tekstu.

 

 

Poniżej nie wyobrażenie, a realia z czasów obecnych:

 

fot. http://kk24.pl/

 

Czy widzimy kontrast?

Czy widzimy sztywing? Przepraszam za neologizm 🙂

 

Jeśli przeczytamy historię świata od Adama i Ewy aż do Noego, to nie znajdziemy informacji o jakimkolwiek kościele. Zwłaszcza, że samo określenie kościół była modne ledwo od średniowiecza.

 

Dobrze wiemy, że ceremonialne Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje, ponieważ naszym arcykapłanem jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy kapłanami.

Oczywiście, Paweł ustanowił starszych zboru, ale nie miało to takiego charakteru jak obecnie. Za czasów Pawła były ale eklezje domowe. Napisałem z miesiąc temu tekst o domu eklezji.

 

Sam Pan Jezus w większości spotykał się poza budynkami. Przykładem tego było  Kazanie na Gorze.

Jezus Chrystus był więc założycielem zgromadzenia w wierze, a nie w budynku. Owszem, są dobrzy ludzie w denominacjach jak i źli lub błądzący poza religiami. Jednak faktom nie da się zaprzeczyć.

To Imperium Rzymu wprowadziło ludzi do ławek budynków.

Chodziłem do pewnego kościoła protestanckiego  i swoją skostniałością nie tyle przypominał co był odbiciem mszy tzw świętej rzymskiej.

Od około 3 lat moimi najlepszymi przyjaciółmi jest część czytelników tego bloga. Robimy zjazdy. Czy na tych zjazdach nie ma Boga? Ok, nie ma regularnych spotkań, ale tu nie chodzi o sam blog, ale wiarę bez kościoła zbudowanego ręką ludzką.

Noe nie chodził do kościoła. Religianci mogliby pomyśleć “co  za łotr i bezbożnik”.

Kiedyś napisałem tekst o nadbudowie Prawa. Każda nadbudowa była odpowiedzią na łamanie Prawa.

Inne prawo było w Edenie, inne za Noego a inne jeszcze za Mojżesza i teraz jest inne. Jednak zataczamy koło.

 

Włożę w nich moje prawo i napiszę je na ich sercu” (JEREMIASZA 31:33)

 

 

Chcemy czynić dobrze, bo mamy serca nowe mięsiste.

 

Wiele nam mówi poniższy wers:

 

 „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mateusza 24

 

Pragnę zwrócić uwagę, że za dni Noego świat nie tylko był zepsuty, ale nie było kościołów, a dzisiejszą arką jest Jesus Chrystus:

 

 

Jezus nie jest zamknięty w budynku kościoła. To On jest arką, pasterzem (pastorem). Wiem, że ekumenicznym kaznodziejom nie na rękę będzie taki tekst, ale to co piszę jest prawdą.

Pan Jezus nie stworzył ŻADNEJ  instytucji!!!

Jeśli tak, to do której denominacji mamy iść? Adwentystów, Zielonoświątkowców, baptystów ekumenicznych czy do kościoła Rzymu? A może do charyzmatycznych kuźni ewangelii sukcesu?

 

Noe został uratowany nie przez kościół, ale przez wiarę w Boga:

 

Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Hbr 11

 

Fragment ewangelii Mateusza odnoszący się do bramy i opoki tłumaczy nam czym jest kościół, czy raczej eklezja:

 

 A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go

 

Notabene, gdyby kościół Rzymu był kościołem Jezusa, to bramy piekielne by go nie przemogły, a jednak ma na sobie tyle krwi, że mógłby konkurować z różnymi zbrodniarzami.

 

Na podstawie  danych historycznych i po uwzględnieniu luk w dokumentacji wydaje się, że można przyjąć liczbę co najmniej kilkunastu tysięcy osób straconych przez inkwizycję od XIII do XVIII wieku we wszystkich krajach, w których działała.

Dochodzą do tego krucjaty krzyżowe, których liczba ofiar zależnie od źródeł historycznych wynosi od kilkudziesięciu tysięcy do miliona. Nie mówiąc o takich grzechach jak pornokracja, pedofilia itd.

Czy kościołem Pana Jezusa są protestanci?

Gdyby tak było, to nie popieraliby niemieccy protestanci Hitlera.

Przypominam, że Jerzy Buzek był protestantem.

Nie mówiąc o pastorze popierającym H Gronkiewicz Olechnowiczu czy Benny Hinnie specjaliście od powierzchni płaskich.

 

Jak to więc w końcu jest? Mamy prawo miłości w Jezusie, czy listę obecności w kościele?

Czy tutaj poniżej są oddający cześć w Duchu i w prawdzie?

 

O mega “Churchach” będę jeszcze pisał .

 

Czy są tam gdzie:

 

” Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mateusza 18

 

Skoncentrujmy się: “gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni” 

 

W Polsce do otwarcia stowarzyszenia wystarczą już trzy osoby. Do eklezji Pana Jezusa wystarczą dwie. Eklezja (z greckiego) – zgromadzenie. Słowo zamienione na kościół. Mówiąc słownictwem współczesnym, tam gdzie dwaj są w kościele tam jestem pośród nich”.

 

Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo wygodnictwa. Siedzę przy komputerku i czytam teksty wokół biblijne a więc jestem wierzącym. Tutaj jest podobna sytuacja. Jeśli nie jesteśmy posłuszni Bogu, to i nie jesteśmy Jego eklezją.

 

Zresztą każdy wierzący powinien czuć potrzebę bliskości z innymi wierzącymi. Pytanie czy na siłę chodzić do jakiegokolwiek kościoła? Niektórzy nie mają w ogolę możliwości. Na przykład mieszkańcy małych miast lub osoby, którym nie odpowiadają kościoły ze względu na zasady wiary nie pasujące do ich przekonań.

 

To poprzez posłuszeństwo Bogu można stwierdzić, czy ktoś należy do eklezji Jezusa czy nie. Kryterium przynależności nie jest organizacja. W organizacji mogą być czarne owce, a jest ich trochę. Oj jest….

Wracając do sztywingu. Często ludzie przechodzą tylko z ławki do ławki. W wielu kościołach albo jest grobowa atmosfera jak w kościele Rzymu, albo wprost przeciwnie totalny luz, z zerowym szacunkiem do Boga, gdzie najważniejszy jest pastor z nowoczesnym mikrofonem wokół szyi (nie mylić z szyitami 🙂 ) na telebimie i głośna muzyka.

Podsumujmy sobie to wszystko.

Adam i Ewa nie mieli kościoła. Noe również nie chodził do kościoła. Ażeby byc przyjacielem Jezusa należy:

 

” Odpowiedzał im: – Któż jest moją matką czy moim bratem? (34) I spojrzawszy na siedzących wokół siebie, mówi: – Oto matka moja i bracia moi. (35) Bo ten, kto czyni wolę Boga, jest moim bratem i siostrą, i matką.

 

Nie ten, kto jest w neosynagodze, ale ten, kto pełni wolę Ojca.

 

“Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.” Jakuba 2

 

Noe i Adam nie mieli nałożonego Prawa typu Mojżeszowego.

Abel, Abraham i Noe byli Prawymi ludźmi jednocześnie nie przynależąc do żadnego kościoła. Jednakże porównując ich czasy z naszymi mieli eklezję w Bogu i my taką miejmy, bo:

 

“On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką” Dz 17:24.”

 

 

 

Od początku istnienia człowieka, eklezja była w Bogu. Tak samo jak jest eklezja w szatanie….

 

 

Updated: 8 marca 2018 — 17:38

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Piotr,
  Twój tekst,jest odpowiedzią na moją modlitwę, zresztą nie pierwszy raz 🙂
  Dziękuję w Imię Jezusa Bracie 😉

  1. Chwała panu Jezusowi Chrystusowi. Naszemu Super Przyjacielowi i Królowi zarazem.

 2. Czy Bóg chce ucieczki poza zgromadzenia (Kościół), czy jedności? Święty Paweł który był pełen Ducha Świętego, próbował jednoczyć, aby wybrani, chrześcijanie byli razem. Dziś jest jakaś moda na kościoły domowe. Jest to słuszne, jeśli rzeczywiście, tam gdzie mieszkamy, to jakaś wioska, mała mieścina, gdzie nie ma możliwości, aby więcej osób się zebrało.
  Ja jestem w Kościele, choć nie wielki, gdyż jak się modliłem o miejsce, to Pan mnie tam skierował. Niedawno jeden z braci prorokował w Kościele, tak w skrócie, aby “… pozostał, bo tu są twoje korzenie…” a na końcu spotkania, jeden z braci przyznał się że chce odejść, właśnie do takiego domowego kościoła.
  Szukajmy Boga i starajmy się robić zgodnie z Jego wolą, a nie naszą.

  Chwała na wieki Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.

  1. Myślę że jest to myśl zdrowa.

  2. Dziękuję że opisałeś co zauważyłeś…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: