Wystarczy obejrzeć te kilka minut trailera, aby zdecydować nie iść do kina.

Co do Jezuitów od samego początku bloga mam specjalna kategorię poświęconą tej armii Rzymu.

Zwiastun filmu:

 

Poniżej fragment tekstu o Loyoli jaki jest u mnie na blogu:

“Co mówi ten sam autor na ten temat: „Chcę zaznaczyć oczywisty rezultat praktykowania mistycyzmu przez kogoś, kto posiada cudowną inteligencję. Słaby umysł zaspakajając się w mistycyzmie jest na grząskim gruncie, ale inteligentny mistyk prezentuje o wiele bardziej niebezpieczną postawę, jako że jego intelekt pracuje szerzej i głębiej… Kiedy mit bierze górę nad rzeczywistością, staje się zwykłym fanatyzmem. Infekcją woli, która cierpi na częściowe powiększenie lub zniekształcenie.

Igancy był właśnie takim przykładem „aktywnego mistycyzmu” i „infekcji woli”. Niemniej jednak, przekształcenie z pana-wojownika do „generała” najbardziej wojskowego zakonu w kościele katolickim było bardzo powolne. Było wiele słabnących kroków zanim znalazł swoje właściwe powołanie. Nie naszym zadaniem jest kroczenie z nim po wszystkich jego ścieżkach. Przypomnijmy główne punkty: na wiosnę 1522 opuścił zamek przodków, z umysłem, który był stworzony do stania się świętym, podobnym do tych, których budujące czyny znalazł w opasłych tomiskach książek. Poza tym, to nie Madonna osobiście przyszła do niego pewnej nocy, trzymając w rękach Dzieciątko Jezus? Po dokładnej spowiedzi w klasztorze w Montserrat zaplanował, by udać się do Jeruzalem. Po tym, jak zaraza znalazła się w Barcelonie, a ruch morski przestał działać, Ignacy musiał zatrzymać się przez prawie rok w Manresa. Tam spędził czas na modlitwie, długim poście i biczując się, praktykując wszelkie formy pokutne, i nigdy nie zapomniał, by wstawiać się przed „trybunał pokutny”, pomimo tego, że jego spowiedź w Montserrat trwała całe 3 dni, taka spowiedź byłaby wystarczająca nawet dla mniej skrupulatnego grzesznika. Wszystko to przedstawia całkiem jasno umysłowy i nerwowy stan człowieka. Przynajmniej uratowany od obsesji grzechu, decydując, że to był tylko podstęp szatana, poświęcił się całkowicie zróżnicowanym i bogatym wizjom, które nawiedziały jego gorączkowy umysł.”

detektywprawdy.pl/2015/01/02/zalozyciel-zakonu-jezuitow-ignacy-loyola/

 

Jezuici mają również mistyczny kanał na YOuTube, w którym uczą min technik ……medytacji. Sa oni wiernymi spadkobiercami Ignacego Loyoli.

 

Słońce jako logo i kurs medytacji:

 

 

Słynna jezuicka maksyma “Daj nam edukację dzieci tego dnia – a następne pokolenie będzie nasze” wkomponowuje się w przymusowy system edukacji na poziomie szkoły podstawowej. 

Wielebny WC Brownlee, DD stwierdził: “Udawali, że się nawracają i wchodzą do protestanckich kościołów”. Jeden jezuita chwalił się nawet, że Jezuici z powodzeniem mogli naśladować purytańskich kaznodziejów. Użyli oszustwa, aby stać się “wszystkim dla wszystkich ludzi”. W ciągu 48 lat na całym świecie było 11 tysięcy jezuitów, a było ich całkiem sporo.

 

 

Poniżej jezuicka przysięga:

Poniżej wstawiam wybrane teksty autora rzetelnego artykułu o Jezuitach, czasem z moim komnetarzem:

 

Jezuici działają w kościołach protestanckich od początku. Wszak to taki wywiad Watykanu.

Dla sceptyków, którzy mogą potrzebować dalszych dowodów na to, że jezuicka duchowość dotarła do kościoła ewangelicko-protestanckiego, rozważcie to. W 2006 roku Baker Books, jeden z czołowych wydawców książek ewangelickich, wydał książkę pod tytułem Sacred Listening: Discovering the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola autorstwa Jamesa Wakefielda. Opis wydawcy książki mówi:

Centralne  Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), Duchowe Ćwiczenia to podręcznik używany do prowadzenia miesięcznego duchowego odosobnienia. Przystosowując się do tych odświętnych Ćwiczeń specjalnie dla protestanckich chrześcijan, James L. Wakefield zachęca czytelników do zintegrowania ich świeckich celów z ich wierzeniami religijnymi i pomaga im zastanowić się nad życiem Jezusa jako wzoru dla własnego uczniostwa.

 

Książka Wakefielda, poświęcona jezuitom i ćwiczeniom ignacjańskim, powinna być wystarczającym dowodem na to, że program jezuitów wszedł do Kościoła chrześcijańskiego i że mistycyzm jest narzędziem, za pomocą którego program jezuitów jest w znacznym stopniu wprowadzany do życia niezliczonych ewangelików i protestantów. Czy można się dziwić, że książka Wakefielda znalazła uznanie w społeczności jezuitów? Armand M. Nigro, emerytowany profesor w szkole jezuitów, Uniwersytet Gonzaga, powiedział:

Jako jezuita od 62 lat utworzyłem Ćwiczenia Ignacego Loyoli, naszego głównego założyciela. Cieszę się zatem z długo oczekiwanej publikacji Sacred Listening . Będzie to dla czytelników, mam nadzieję, klasyczny podręcznik do duchowego wzrostu w prawdziwej modlitwie mistycznej. (na tylnej okładce książki)

Nawiasem mówiąc, Eugene Peterson, autor ” The Message” napisał aprobatę dla książki Wakefielda na okładce.

To tylko kilka z wielu przykładów, w których “duchowość jezuicka” trafiła do kościoła protestanckiego; w ten sposób działa nowa nowoczesna (postmodernistyczna) mistyczna metoda osiągania celów papiestwa.

Jeśli protestanci i ewangelicy mogą zostać przekonani do praktykowania mistycyzmu (tj. Kontemplacji), to warunkuje ich to, że zaczną akceptować Rzym, a nawet wszystkie religie. Ważne jest, aby zrozumieć, że mistycyzm jest mostem, który jednoczy wszystkie religie świata.

 

 

Sam Dereck Prince powiadał, że pierwszymi ofiarami antychrysta będą zielonoświątkowcy ze względu na cuda i znaki i zapewne manifestacje.

Agenci Jezuiccy mają za zadanie zatrzeć różnicę między stylem życia chrześcijan a stylem katolików wprowadzając ich w tzw świat.

 

Kontrreformacja trwa.

Jezuicki wpływ na dzisiejszy świat jest wszędzie: w świecie biznesu, w edukacji, w rządzie i tak, w ewangelickim / protestanckim kościele.   Według Contemplatives in Action: The Jesus Way , w samych Stanach Zjednoczonych mieszka ponad milion osób, które ukończyły jezuickie szkoły średnie, college i uniwersytety. Pisałem o tym wymieniając dziesiątki znanych aktorów..

Podczas gdy często pojawiały się napięcia między Papieżem a Jezuickim Zakonem w różnych sprawach, obecny Przełożony Generalny Zakonu Jezuitów, Adolfo Nicolas Pachon, zapewnił jezuitów o oddaniu Rzymu, gdy stwierdził:

Towarzystwo Jezusa narodziło się w Kościele, żyjemy w Kościele, zostaliśmy zaakceptowani przez Kościół i służymy Kościołowi. To jest nasze powołanie … [Jedność z papieżem] jest symbolem naszego zjednoczenia z Chrystusem. To także gwarancja, że ​​nasza misja nie będzie “małą misją”, projektem tylko jezuitów, ale naszą misją jest misja Kościoła

Być może najlepszym sposobem, aby zrozumieć program jezuitów, który podważa biblijne chrześcijaństwo, jest rozpoznanie tego, co dzieje się w tak zwanej “ewangelii społecznej”, która jednoczy religie świata dla sprawy pokoju. Podobnie jak mistycyzm, ta ewangelia społeczna jest narzędziem, dzięki któremu wszystkie religie będą zjednoczone. Kto by pomyślał, że to mogło się stać z protestanckim kościołem ewangelickim? Ale już w Piśmie Świętym ostrzegano nas, że słudzy szatana są “przemienieni jako słudzy sprawiedliwości” (2 Koryntian 11:15).

Rick Warren był jednym z wielu oszustów tego ruchu, aby zjednoczyć się poprzez “dobre uczynki”. Nazywa się “pastorem Ameryki”, Warren stał się ewangelicznym / protestanckim rzecznikiem jednej światowej religii. Jego model Purpose Driven stał się okrzykiem bojowym, aby wszyscy mogli się dogadać i czynić dobro. Możemy współpracować jako jeden wspólny cel – pokój na świecie.

Pokój, milość… Piękne hasła. Tylko że Pan Jezus mówił o mieczu, o podziale. Teraz agenci jezuiccy będą dążyli do wmówienia swym poddanym wiernym, dla których Jezus zajmuje drugie miejsce za autorytetem pastora, że islamiści są naszymi braćmi. Świątynie pokoju dla wszystkich religii będą powstawać jak grzyby po deszczu.

 

Poznanie chrześcijan powinno kierować do wielu  pytań. Ale najważniejsze jest jedno pytanie:

 

“dlaczego tak mało mówi się o planie jezuickim? Dlaczego pastorzy nic nie mówią o tym? Czy widzą to, ale boją się mówić? Czy oni to widzą i są jego częścią?”

 

Czy kontreformacja się skończyła? Modny jest kult królowej niebios, teksty o zbawieniu, relacjach, ale gdzie sa obecni Jasiowie Husyci? Wiliamowie Tyndale? Różnice w teologii między kościołem Rzymu, a ewangelikami są oczywiste. Jednak tych różnic nie widać w życiu protestantów wciąganych do świata. Dlaczego nikt nie mówi o zagrożeniu płynącym z bardzo wpływowej grupy na świecie jaką są Jezuici?

 

“Mówiąc o pytaniach, Jezus zapytał jednego: “Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi?” (Ew. Łukasza 18: 8). Czy znajdzie go w pastorach i profesorach teologicznych? Czy znajdzie to w swoim własnym kościele? Czy tylko znajdzie tych, którzy milczeli?

Tak jak Bóg wzbudził innych, aby nieśli pochodnię prawdy po tym, jak Huss został usunięty z tej ziemi, Bóg będzie i dzisiaj wychowuje innych, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, aby stanąć po stronie prawdy i mówić przeciwko kłamstwom.

Do wierzących, którzy stoją , patrzcie w górę, bo “zbliża się wasze odkupienie” (Ew. Łukasza 21:28).

Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z tych rzeczy przychodzi gniew Boży na dzieci nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc uczestnikami z nimi. Byliście bowiem czasami ciemnością, lecz teraz jesteście światłem w Panu: postępujcie jak dzieci światłości: (Albowiem owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, prawości i prawdzie😉 Udowadniając, co jest do przyjęcia dla Pana. I nie miejcie społeczności z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je strofujcie. . . . Rozejrzyjcie się więc postępujcie ostrożnie, nie jak głupcy, ale jako mądrzy, Odkupienie czasu, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale zrozumcie, jaka jest wola Pana. (Efezjan 5: 6-11, 15-17)