Piotr Petros prężnie podtrzymuje tradycje naszego bloga modlitw jak niżej. Zachęcam:

 

Bóg jest prawdomówny i wierny. Chce abyśmy powoływali się na Jego słowa i na własnej skórze doświadczali, że istnieje, że mówi prawdę i że zawsze można na Niego liczyć. Tak jak sam nam przekazał:

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. ” (1Tm 2:1)
„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.” (Mt 18:19)
„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.” (Jk 5:16)
Powołując się na Twoje słowa Wszechmogący Boże ufamy Ci że jesteś w stanie uczynić wszystko jeśli zgodnie o to będziemy prosić i jeśli jest to zgodne z Twoimi Słowami. Więc przepraszając Cię za wszystkie nasze błędy prosimy Cię:

> Niech jasność Twojego Słowa rozświetli mrok ludzkich tradycji jaki panuje w tym kraju.
> Niech zostaną związane wszelkie moce ciemności panujące w naszej ojczyźnie i usunięte wszystko co odbiera Ci chwałę zarówno z ludzkich umysłów jak i sprzed Swoich oczu.
> Niech 500-lecie Reformacji będzie iskrą zapalną do ponownego przebudzenia ludzkich serc na Twoją chwałę Boże Najwyższy, który kiedyś prowadziłeś odważnie wszystkie Swoje sługi.
> Niech to wszystko stanie się nie ze względu na nas, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale ze względu na Ciebie, który jest godzien wszelkiej chwały, tak aby wszyscy ludzie poznali, że jesteś Bogiem żywym, który ma potężną moc.

O to wszystko prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, dzięki któremu przed Twoim obliczem możemy być uznani za sprawiedliwych.
Niech tak się stanie. Amen.

Piotr Petros.

 

ps.

Nie raz już pościliśmy w tej kwestii. Pomagalismy innym na inne sposoby. Jednak jak to mi przesłano kilka dni temu filmik pewni nauczyciele czują sie lepsi i uważają, że jesteśmy tylko fotelowymi chrześcijanami….Wszystko co dobre, a czego nie widział osądził sędzia nauczyciel. On ma patent na dobro, a gdzie nam do niego wszak nie mamy magicznego tytułu budującego JA.

Niech Bóg ich osądzi w imię Jezusa.