Stała czytelniczka Joanna prosi o modlitwę jak poniżej. Pomóżmy jej:

 

Chciałabym prosić o modlitwę za mojego partnera. Ma na imię Yves (czyta się Iw). Jest osobą niewierzącą i sceptycznie podchodzi do wiary. W najbliższych dniach będzie czytać coś co może pomóc mu zbliżyć się do naszego Boga i Jezusa Chrystusa i otworzyć oczy na Słowo Boże. Niech Pan Bóg zlituje się nad nim i otworzy jego serce, umysł i oczy na prawdę. Niech moc Boża przemieni go na chwałę naszego Pana Boga! Tchnij Panie w niego szczerą wiarę i daj mu ducha Prawdy w imię Jezusa Chrystusa. Proszę prowadź go Panie według Twej woli. Dziękuję za modlitwy