Jest to adwentystyczna wizja czasów końca, choc pomija nie wiem czemu rolę papiestwa, ale to chyba dlatego, że pokazują czasy ostateczne już od rozpoczęcia Wielkiego ucisku i wszelkich plag..

Część z Was widziała, ale inni nie i stąd to przypomnienie. Ja sam odświeżyłem sobie kilka dni temu te wersje apokalipsy.