Strona Ratujdzieci.pl wzywa do podpisania petycji przeciw eugenice dzieci.

Treść petycji wygląda następująco:

 

Szanowna Pani Prezes,

W imieniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wzywam Panią do pozytywnego rozpatrzenia poselskiego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. aborcji eugenicznej (sygnatura wniosku: K 13/17).

Konstytucja Rzeczypospolitej w artykule 38. stwierdza:
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Dozwolenie na aborcję ze względu na podejrzenie choroby legalizuje praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nie urodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka. Uzależnianie prawa do życia od stanu zdrowia stanowi bezpośrednią dyskryminację. Zabijanie dzieci przed narodzeniem wprost narusza gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego.

Wzywam Panią do rozpatrzenia wspomnianego wniosku w możliwie najkrótszym terminie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, statystycznie każdego dnia w polskich szpitalach życie traci troje dzieci. Każdego roku ponad 1000 dzieci pada ofiarą aborcji tylko dlatego, że badania wskazały na podejrzenie choroby.

Trybunał Konstytucyjny może zerwać z tym barbarzyństwem. Im szybciej to zrobi, tym więcej bezbronnych dzieci otrzyma wreszcie przynależną im prawną ochronę życia.

http://ratujdzieci.pl/wezwij-trybunal-by-powstrzymal-mordowanie/?utm_source=FB_tk_ad1&utm_medium=Facebook

 

Znam kilka rodzin mające dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z porażeniem mózgowym i gdyby ich zapytać, czy gdyby mieli zdecydować czy chcieliby aby to dziecko wyszło na świat, to na 100% by zechcieli.
Niestety, ale większa wrażliwość w Polsce jest co do zwierząt niż do ludzi, gdyż człowiek człowiekowi wilkiem i to przynajmniej nie owczarkiem niemieckim bo to porządne psy.