Ostatnio czytając Jana po tym przemawiającym cytacie uzmysłowiłem sobie wyobrażając właśnie taki obraz, że nic nas tu nie trzyma na ziemi, że Jezus pociągnie nas  do czegoś o wiele lepszego.

Nie będzie zła, demonów, naszej starej natury. Dlatego mamy za zadanie się uświęcać.

Bo:

 

“9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy,ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, 10 ani złodzieje,ani chciwi, ani pijacyani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was.:”

 

Nikt z tych złych ludzi nie wejdzie do królestwa Boga gdyż skaziłby innych. Królestwo ma być dobrą jakością.

Jezus nas uwalnia i uwolni od zła na ziemi.