Skonstruował ją Piotr Petros.

 

Kochani, dziś wyjątkowo! Oby Bóg otworzył jak najwięcej ludzkich oczu na zbliżające się pogańskie święto narodzin słońca wypadające 25 grudnia i które za przewodnictwem Babilonu chrześcijanie nieświadomie celebrują czcząc słońce (tak jak poganie przed wiekami) ale nazywając je “Jezusem”.

Bóg jest prawdomówny i wierny. Chce abyśmy powoływali się na Jego słowa i na własnej skórze doświadczali, że istnieje, że mówi prawdę i że zawsze można na Niego liczyć. Tak jak sam nam przekazał:

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. ” (1Tm 2:1)
„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.” (Mt 18:19)
„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.” (Jk 5:16)
Powołując się na Twoje słowa Wszechmogący Boże ufamy Ci że jesteś w stanie uczynić wszystko jeśli zgodnie o to będziemy prosić i jeśli jest to zgodne z Twoimi Słowami. Więc przepraszając Cię za wszystkie nasze błędy prosimy Cię:

> Niech jasność Twojego Słowa rozświetli mrok ludzkich tradycji jaki panuje w tym kraju.
> Niech zostaną związane wszelkie moce ciemności panujące w naszej ojczyźnie i usunięte wszystko co odbiera Ci chwałę zarówno z ludzkich umysłów jak i sprzed Swoich oczu.
> Niech 500-lecie Reformacji będzie iskrą zapalną do ponownego przebudzenia ludzkich serc na Twoją chwałę Boże Najwyższy, który kiedyś prowadziłeś odważnie wszystkie Swoje sługi.
> Niech to wszystko stanie się nie ze względu na nas, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale ze względu na Ciebie, który jest godzien wszelkiej chwały, tak aby wszyscy ludzie poznali, że jesteś Bogiem żywym, który ma potężną moc.

O to wszystko prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, dzięki któremu przed Twoim obliczem możemy być uznani za sprawiedliwych.
Niech tak się stanie. Amen.