O pociskach złego, pewności zbawienia, o tym że szatan jest religijny…