Decyzja ta, zwłaszcza pana Chojeckiego jest dowodem na brak zrozumienia biblii. Bardzo to dyskwalifikuje go jako chrześcijanina. Dla chrześcijan letnich jak najbardziej dobry ruch.. Jednak na miłość Boską jak oni chca zmienić bieg wydarzeń nadciągającej apokalipsy? Zatrzymają obrót bezgotówkowy i całą masonerię w Polsce?

Nie chcę  oceniać intencji P. Chojeckiego, ale jeśli nie jest on związany z żadną tajną organizacją, to po prostu jest on naiwny,  a i pociągnie za sobą użytecznych …..

 

Jednakże tak jak sam działał w polityce przed przebudzeniem, tak wiem że osoby stojące za obroną wartości chrześcijańskich mają wkład w obronę i podtrzymanie prawd biblijnych. Przykład partia Korwin. Nie są oni stricte partią chrześcijańską bo takiej nie ma na świecie,  ale przez np p. Michalkiewicza ludzie wiedzą o tym jaka to energia idzie za lewicą.

W świecie nie ma takich różnic i wyraźnej Lini podziału moralnego. Sami narodowcy są często pełni nienawiści, trwają w nałogach i przeklinają jak niektórzy nawet ich liderzy.

Solą tej ziemi mamy być my. Tutaj ma być wyraźna linia.

Chrześcijanie jak najbardziej powinni interesować się sprawami społecznymi ażeby nie rządzili nami ludzie diabła, aby nie było homo małżeństw, ale nie powinni być politykami. Wspieranie wartości – tak, angażowanie w politykę – nie.

Jednak jestem pewien, że Duch Święty będzie działał poprzez tę partię bo Duch Święty to Duch prawdy.