Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 18 października 2017

Dania zażądała, aby Komitet Praw Człowieka ONZ nie używał określenia “kobieta w ciąży”, ponieważ jest to określenie “transfobiczne”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii zwróciło się do Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby w dokumentach ONZ nie używano określenia „kobieta w ciąży”, ponieważ dyskryminuje ono „osoby transgenderowe”, czyli takie które nie potrafią same określić swojej płci.

prawy.pl

 

Oto …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme