Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jared Kushner należał do kultu Czasów Ostatecznych Rotchildów.

Myślę, że jest to bardzo ważny tekst jeszcze mocniej nas przybliżający do prawdy o mackach przeciwników Jezusa Chrystusa.

 

Starszy doradca Trumpa Jared Kushner należą do elitarnego kultu  Czasów Ostatecznych, który szczyci się takimi członkami jak Rothschildowie  i stara się wywołać “przepowiadaną” wojnę światową .
Chabad Lubavitch to syjoniści (nie mylić  z Żydami mesjanistycznymi)  służący Illuminati. Mimo że ma 200 000 zwolenników elit, ma bliskie  związki z niemal wszystkimi potężnymi liderami rządówi na ziemi.

 

Kult Czasów Ostatecznych wierzy, że  Żydzi są narodem wybranym przez Boga, a wszyscy inni są śmieciami. W książce

“Gatherings of Conversations” Rebbe Schneerson mówi swoim zwolennikom, że naród żydowski jest przedłużeniem Boga i pogan przeznacza się do służby Żydom.

 

Rothschildowie należą do tego kultu. Historyk Wolfgang Eggert mówi, że Chabad Lubavitch jest prawdziwą twarzą Iluminatów. Mówi, że ten kult zamierza zainicjować nuklearny holokaust w celu spełnienia proroctw biblijnych i przyspieszyć powrót Mesjasza:

 

 

“Historia i polityka to wielki film i są reżyserami, wprowadzając starodawne proroctwo w rzeczywistość. Zdobywali wolność przez budowę illuminati (przez Rothschild / Jacob Frank / Weishaupt); paktowali monarchię brytyjską, kiedy finansowali Williama III, aby został królem; postawili brytyjską rodzinę królewską na czele masonów; stworzyli nowoczesny system bankowy i Fed (przez Rothschilda);doprowadzili do ​​syjonizmu, wojen światowych, unii europejskiej i tak dalej. Panują przez swe kukiełki Rothschild (których przodkowie byli częścią chasydzkiego kultu ) i Rockefeller, którzy byli kierownictwem Bilderberga, trilaterals itd. Jesteśmy teraz w “Czasach Końca”; starają się zbliżyć się do “przepowiedzionej” wojny światowej.
Chris Bjerkness zgadza się : Odkup wymaga, aby “król Żydów” (Rothschilds) rządził światem po nuklearnym holokauście.
Jared Kushner uczęszczał do Chabad House na Harvardzie. “Izrael nie był dla niego dyskusją polityczną; to była jego rodzina, jego życie, jego ludzie “, powiedział Hirschy Zarchi, rabin w Chabad House na Harvardzie.

 

Henry Makow : W latach 2003 – 2013 fundacja rodzinna Kushnera przekazała łącznie 342 500 dolarów do różnych instytucji i projektów związanych z ruchem. Szczególnie obdarzony był ośrodek Chabad na Uniwersytecie Harvarda, który otrzymał w 2007 r. 150 000 dolarów (największa darowizna Fundacji na rzecz przedsiębiorstwa związanego z Lubavitch), a następnie kolejne 3600 dolarów w 2013 r. Ponadto Fundacja Donalda J. Trump przekazała 11.550 dolarów na trzy Chabad instytucje.

Siła Chabad pochodzi z dwóch usług świadczonych przez Illuminatów:

1. współpracują z izraelską inteligencją w sprawach karnych i wywiadowczych.
2. Promują supremacjonistyczną ideologię, która zachęca syjonistów do czynienia brudnych czynów.

Jared Kushner jest globalistą / satanistą, który próbuje podważyć prezydenta Trumpa w imieniu Deep State. Musi iść. #FireKushner pic.twitter.com/6UwbZRYtc9
– / pol / Sieć dyskusyjna (@polNewsNet) 8 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Założona w 18 wieku w Rosji, Chabad jest oddziałem judaizmu chasydzkiego, formą judaizmu ortodoksyjnego, która promuje żydowski mistycyzm jako droga do oświecenia. Chabad Lubavitcher studiują Kabalę, szatańskie credo, które usuwa moralność absolutne i uważa, że ​​Bóg jest “subiektywny”.

 

 

Obama z przywódcą Chabad DC, Levi Shemtov
Chabad wyróżniał się pod kierownictwem “Great Rebbe” Menachem Mendel Schneersona. Jego polityka doprowadziła Chabad przez okres wielkiej ekspansji, tworząc instytucje w 900 miastach na całym świecie. 
“Wielki Rebbe” regularnie rozmawiał o nadejściu Mesjasza. Z biegiem czasu Lubawicze zaczęli zdawać sobie sprawę, że sam o  sobie myśli. Wiara, że ​​Schneerson był Mesjaszem, została otwarcie ogłoszona przez rabina Szavoma Dolla Wolpo w książce z 1984 roku i szybko zyskała akceptację.
Niespodziewanie, mimo że zmarł w 1994 roku “Wielka Rebbe” nadal jest oficjalnym liderem Chabad, podobnie jak “Wielki przywódca”, Kim Il-Sung jest przywódcą Korei Północnej.
W chabadowskich szkołach dzieci śpiewają i witają niewidzialnego Rebbe.

 

Chabad uważa, że ​​Żydzi są wybranymi przez Boga ludźmi, a wszyscy inni są śmieciami. W książce “Gromadzenie i rozmowy” Wielki Rebbe mówi swym zwolennikom, że naród żydowski jest przedłużeniem Boga i pogan przeznacza się do służby Żydom.
“Istnieją dwie przeciwstawne dusze, dusza nie-żydowska pochodzi z trzech sfer szatanowych, a żydowska dusza pochodzi od świętości”.
“Żyd nie był stworzony jako środek do innego celu; On sam jest celem, ponieważ istota wszystkich emocji boskich powstała tylko po to, aby służyć Żydom “.
Rabin Ginsburgh, wiodący rabin w Chabad, argumentował, że ponieważ poganie są genetycznie gorsi od Żydów, Żyd powinien mieć możliwość Organy pogańskie, jeśli on potrzebuje. Został nagrany: “Jeśli chodzi o goyim … postawa Zalmana (była):” Dusze Gentile mają zupełnie inny i gorszy porządek. Są całkowicie złe, bez jakichkolwiek odkupień “.
Jeśli każda komórka w żydowskim ciele pociąga za sobą boskość, jest częścią Boga, to każda nici DNA jest częścią Boga. Dlatego coś jest szczególnego o żydowskim DNA.

“Jeśli żyd potrzebuje wątroby, czy możesz wziąć wątrobę niewinnego nie-Żyda przechodzącego przez niego, aby go uratować? Tora prawdopodobnie by to zezwoliła. Życie żydowskie ma nieskończoną wartość “.

 

To są Żydzi, o których Pan Jezus powiedział w apokalipsie:

“A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; (9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. ” Apokalipsa 2

 

Fałszywy Izrael i fałszywi Żydzi. Zapomniałem o jednym, a może o większej ilości kryteriów napisać, czym kierować się wyborze zboru. Otóż część zborów ma bardzo mocne koneksje z obecnym Izraelem, który ma tyle wspólnego z tym starym, co my z Babilonem.

 

Faktycznie czujemy kreowany koniec czasów, a biblia również i o tym mówi:

 

(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,(10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. (13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. “

 

Mimo, że dla nich to są ich czasy, ich mesjasz, to biblia wskazuje, że to już są te czasy i dla nas. Ich mesjasz jest biblia nas antychrystem.

 

Biblia nakazuje czuwać i ja to robię, aby inni nie dali się zwieźć.

 

(35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
Ew. Marka 13:35,”

 

Te wszystkie tetrady, panna obleczona w słońce to najprawdopodobniej ich znaki, mające pokazać ludziom koniec czasów. Jest także wielce prawdopodobne sterowanie pogodą poprzez HAARP w celu wywołania trzęsień ziemi, huraganów itp Zwłaszcza, że nadają im biblijne nazwy: Józef, Maria. Tak jakby nowa Maria już miała począć nowego mesjasza. Józef i Maria przybyli. Teraz świat czeka na syjonistów mesjasza (czytaj antychrysta).

Niezależnie od ich działań, są to znaki mówiące, że czas łaski się kończy a nastanie czas gniewu Bożego.

Osobiście skłania mnie to wszystko do introspekcji. Czas mija nieubłaganie.

Chwała Panu Jezusowi, za to że jeszcze mamy czas.

 

____________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

Updated: 6 października 2017 — 14:10

8 komentarzy

Add a Comment
 1. Chwała Bogu bracia i siostry!

  Tym wszystkim syjonistom,którzy mienią się Żydami,bardzo chętnie przytoczył bym werset z Ks.Izajasza.
  A mianowicie:
  ,,Cudzoziemców zaś,którzy przystali do Pana,aby mu służyć i aby miłować imię Pana,wszystkich,którzy przestrzegają szabatu,nie bezczeszcząc go,
  i trzymają się mojego przymierza,
  Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy.
  Ich całopalenia i ich rzeżne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu,gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów”Ks.Iz 56.6-7
  Oraz:
  ,,A jeżeli zamieszka pośród was cudzoziemiec albo jeżeli ktokolwiek żyje na stałe wśród waszych potomków,a będzie chciał złożyć ofiarę ogniową,woń przyjemną dla Pana,to niech uczyni tak ,jak wy czynicie.
  W ogóle,jednakowy jest przepis dla was i cudzoziemca,który u was przebywa.Będzie to przepis wieczny,dla waszych pokoleń pokoleń przed Panem,zarówno dla was jak i dla cudzoziemca.
  Jednakowe prawo i jednakowy przepis będzie dla was i dla cudzoziemca przebywającego u was”4 Moj.15.14-16
  Celowo podałem tylko wersety ze Starego Przymierza”-Tora.
  Albowiem Nowego Przymierza oni nie akceptują.
  A nóż,któryś to przeczyta:)
  Nasz Bóg jest Wielki!Miłosierny!Sprawiedliwy!Łaskawy!I nie skory do gniewu.
  Niechaj będzie Mu Chwała i Cześć,wczoraj,dzisiaj i na wieki wieków.AMEN!

 2. Wiadomo, że osoby po przeszczepach czy nawet transfuzji krwi zyskują cechy dawcy. Zatem Żyd, który przyjmie organ od Goja, staje się sam po części Gojem.

  1. Ciekawa rzecz, nawet nie wiedziałam… 😮
   Czyli gdyby taki Rockefeller czy inny tego typu był Żydem, a miał powiedzmy te kilka przeszczepów różnych organów, to w tej
   1/(liczba organów w ciele człowieka) stałby się gojem w tej części?

 3. Kiedy narodowy Izrael odrzucił Chrystusa to po kilku latach spadł na niego potężny ucisk (zniszczenie Jerozolimy i Świątyni przez Rzymian 1,1 milion ofiar i 100 tysięcy w niewoli) cały czas uważali że Bóg jest z nimi i myśleli że ich uratuje, ale tak nie było bo Go chwilę wcześniej odrzucili kiedy do nich przyszedł. Bóg jednak ocalił od ucisku tych którzy uwierzyli w Chrystusa bo przekazywali sobie od domu do domu ostrzenie, które przekazał im Pan Jezus żeby opuścić Jerozolimę bo zostanie zniszczona.

  Teraz kiedy pojawi się obraz Bestii świat odrzuci dokładnie tak samo Chrystusa jak wtedy narodowy Izrael czego efektem będzie Wielki Ucisk i plagi, ludzie będą znowu myśleć że Bóg jest z nimi, ale tak samo jak wtedy Izraelici popadną w to samo zwiedzenie i dosięgnie ich kara.

  Ostanie się jedynie znowu garstka, która tak jak wtedy przekazuje sobie ostrzeżenie od Chrystusa o nadchodzącym zwiedzeniu i gniewie Bożym, lecz teraz jako że Izrael jest duchowy i obejmuje całą ziemię (wszystkie narody) poselstwo o tym głoszone jest po całym świecie w małych zborach, bo te wielkie “kościoły” oczywiści kopiują błąd hierarchów izraelskich, a kto się ich słucha wpadnie w zwiedzenie.

  Dlatego sam Chrystus kiedy opowiada o czasach końca to nawiązuje właśnie do zniszczenia Jerozolimy i ucisku w tamtych dniach.

 4. Ich prawo mówi “kto wezmie sobie za żonę żydówkę, tego dzieci są żydami”,więc obecny prezydent kraju nad Wisłą jest koszerny…

 5. Donald Trump wśród przedstawicieli wojskowych wypowiedział dziwne słowa, których znaczenia nie chciał później wyjaśnić.

  “To jest cisza przed burzą”

 6. Huragan Nate dotarł do USA, zabijając po drodze co najmniej 25 osób w Ameryce Środkowej:
  https://wiadomosci.wp.pl/huragan-nate-zebral-krwawe-zniwo-w-ameryce-srodkowej-w-nocy-dotrze-do-usa-6174293782169729a

  Łk 21,25:
  “Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.”
  – Zaćmienie słońca w Ameryce, a na ziemi huragany. Znak z Apokalipsy na niebie księżyca obleczonego w słońce i wieniec z gwiazd (23 września). – to wszystko już się wypełnia

  26 i 27:
  “Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.”

  Niedługo nadejdą wydarzenia, które wstrząsną całym światem, i wtedy przyjdzie Pan Jezus.

  28:
  “A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.
  Amen

 7. Ale ostrzeżenie też jest,aby nie wierzyć,mimo że wszyscy będą mówić,że to On…jeszcze nie nadeszła jego pora pierwszy będzie zwodziciel…Można powiedzieć,że On ma upodobanie w sprawdzonych…tych,którzy nie ulegną zwiedzeniu…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: