Pomimo katolickiego źródła prawda w tym przypadku jest ponad religiami: