Z początku ignorowałem informacje o zamieszkach w Katalonii, ale na wieść o możliwym efekcie domina przechodzącym z Katalonii na Basków uznałem, że to jest jakaś większa akcja. I jest…

Jak zwykle za wszelkimi podziałami, tak jak w Polsce stoi największy mąciciel naszych czasów czyli George Soros. Komunista i antychrześcijanin.

 

2014 r. Fundacja George’a Sorosa, Inicjatywa Społeczeństwa Otwartego dla Europy, finansowała organizacje walczące o niepodległość Katalonii. To, co La Vangardia ujawnił w ubiegłym roku (2016).

 

Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami Fundacja Sorosa dostarczyła:

 

- 27,049 dol. Na rzecz Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (organizacja Katalonii z Generalną Dyrekcją Generalną ds. Dyplomacji Publicznej w Katalonii), organizacja, która jest Katalońska Generalitat; oraz – 24 973 dolarów na Centrum Informacji i Dokumentacji Internacionalals w Barcelonie (Barcelona Centrum Międzynarodowych Informacji i Dokumentacji, które nazwiemy “BCIID”). BCIID to niezależny zespół ekspertów.

 

 

BCIID pełni rolę Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych dla “Generalitat z Katalonii”. Obrona wszystkich kwestii z tej samej perspektywy co Hillary Clinton.

 

Open Society Foundations działa również w Polsce finansując Fundacją im. Stefana Batorego do której należeli Olechowski i ks Tischner.

 

Nie przypadkiem za  niepodległością Katalonii opowiadają się dwie największe partie w katalońskim parlamencie – rządzące ugrupowanie Zbieżność i Związek (CiU) oraz Republikańska Lewica Katalonii.

 

 

Tam gdzie jest lewica, tam są rewolucje, chaos i zniszczenie.

 

Popatrzmy jednak na brak konsekwencji przekonań Sorosa. Z Jednej strony broni on demokracji i Europy państw, a z drugiej strony finansuje secesje Katalonii. Dlaczego? światowej finansjerze nie chodzi o demokrację. Oni chcą wszelkimi możliwymi sposobami wprowadzić komunizm. Katalonia była jeszcze przed likwidacją autonomii lewacka.

Co ciekawe, gdyby w Polsce policja w ten sposób wprowadzała porządek jak policja hiszpańska, to zapewne nie tylko panowie Timmerman i Tusk skomentowaliby, ale już wkroczyłyby wojska UE.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż w 1978 roku Hiszpania zmieniła ustanowioną przez generała Franco konstytucję, z mocy której  katolicyzm był tamtejszą religią państwową.  Od końca lat siedemdziesiątych państwo hiszpańskie w konstytucji ma – znany dziś już całemu lewackiemu światu – zapis o zapewnianiu „wszystkim jednostkom i wspólnotom wolności w sferze ideologii, religii i kultu”.

Ta autonomiczna wspólnota i kraina zarazem jest jedną z najbogatszych w Hiszpanii. Jej odłączenie skutkowałoby zubożeniem gospodarki Hiszpanii jeszcze bardziej.

 

Gdybyśmy chcieli przyznać rację komunistom inicjującym owo referendum i Sorosowi, to w Polsce powinno dojść do secesji Śląska, Kaszub. Pójdźmy dalej wracając do źródeł tworząc regio-państwa Wiślan, Pomorzan, Lędzian, Mazowszan.

Reasumując, to, co się dzieje jest zalążkiem NWO (Nowego (nie)Porządku Świata).

Biblijnie patrząc jesteśmy jak to niedawno wspominałem na 24 rozdziale ewangelii Mateusza. “wystąpi naród przeciw narodowi”.