Ze strony Piotra Petrosa:

Dzień Pojednania jest traktowany jako ostateczny dzień sądu podczas którego Bóg wyda wyroki na ludzi. To jedno z najważniejszych świąt żydowskich, o charakterze pokutnym. W tym roku przypada od wieczora w piątek 29 września, do wieczora w sobotę 30 września.
Przygotowanie do tego święta odbywa się przez 10 dni od Święta Trąb (Ro ha-Szana). W dniu Jom Kippur obowiązuje ścisły post (całkowite powstrzymywanie się od pokarmów i napojów), zakaz wykonywania pracy i wstrzemięźliwość seksualna.
Tylko w dniu tego święta do Świątyni w Jerozolimie mógł wejść kapłan aby złożyć ofiarę za grzechy ludzi. To Miejsce Najświętsze oddzielone było grubą kotarą od reszty Świątyni.
W chwili śmierci Jezusa kotara ta rozdarła się, powodując trwałe i wieczne odkupienie w zbawiennej dla nas śmierci Jezusa Chrystusa, która jest dla nas jedyną drogą do pojednania z Bogiem.
Ciekawostką odnoszącą się do tego święta jest wojna Izraela z koalicją Egiptu i Syrii w 1973 roku trwająca od 6 do 26 października, która rozpoczęła się właśnie podczas tego święta przez co nazwana „Wojną Jom Kippur”. Zapewne próbowano wykorzystać fakt, że w tym dniu Izraelici przebywali w czasie pełnego postu kiedy niczego nie jedli ani niczego nie pili, co mogło by wskazywać na ich znaczące osłabienie. W tej kwestii ponownie sprawdzają się Słowa Boga, że wszystko co nam zaleca, chociaż na pozór może wydawać się dla nas niekorzystne w konsekwencji służy dla naszego dobra, nawet jeśli nasz umysł sugeruje że jest inaczej. (Tematyka postu pojawia się w Słowie Bożym wiele razy, ale to zupełnie inny temat). Wracając do konfliktu, trzeba również dodać, że armia izraelska liczyła wtedy około 115 tys. żołnierzy, armia egipska około 310 tys., Syria wystawiła 140 tys., nie wspominając już o przewadze sprzętu wojskowego. Pomimo tego wojna zakończyła się zwycięstwem Izraela, i spowodowaniem, że Syria i Egipt nie były już zdolne do prowadzenia dalszych walk. Wojna Yom Kippur była jedną z największych i najzacieklejszych wojen na Bliskim Wschodzie.