Poniżej przedstawiam mapkę antykoncepcji w Europie. Niestety źle ona świadczy o Europejczykach. Mam na myśli tych rdzennych. Jak widzimy największy odsetek ludzi stosujących antykoncepcję jest w krajach, gdzie zadomowili się muzułmanie.

 

 

 

Jednak to nie oni ja stosują. Pozbawienie kompasu duchowego Niemcy, Francuzi, Anglicy, Norwegowie poddają się modzie kreowanej przez satanistów. Ta propaguje szybki seks dla przyjemności i to jeszcze niekoniecznie z własna partnerką/em.

Diametralnie inaczej wygląda to wśród muzułmanów:

 

Islam zdecydowanie potępia aborcję, jak również masturbację.

 

Allah, subhanahu ła ta`ala, objawił w Koranie:

“I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim grzechem!”
(17:31 a także 6:151)

Prorok Muhammad, sal allahu alejhi ła sallam, powiedział:

“Ożeń się z kobietą która jest kochająca i może zrodzić ci wiele dzieci, gdyż będę się cieszył, że będzie was więcej niż innych nacji”
(Abu Dauud, an-Nasai i inni) [i]

`Azl – przerwany stosunek (coitus interruptus)

Dziabir przekazał: “Praktykowaliśmy `azl za czasów Wysłannika. Słyszał o tym ale nam tego nie zabronił”
(Sahih Buchari, Muslim i inni)

Abu Sa`id przekazał: “Prorok został spytany o `azl. Zapytał się o jego powód, na co odpowiedziano mu: ‘Mężczyzna pragnie mięć stosunek ze swoją karmiącą żoną, ale nie chce aby zaszła w ciąże (i w ten sposób przerwała karmienie piersią). Albo mężczyzna który pragnie mięć stosunek ze swoją niewolnicą, ale nie chce aby zaszła w ciąże.’ Prorok odpowiedział: ‘Nie musisz przerywać `azl. Każda dusza która przez Allah została zapisana, że ma zostać stworzona aż do dnia ostatecznego, zostanie stworzona.”

 

 

Autorzy filmu poniżej przytaczają wypowiedź byłego przywódcy Libii, Muammara Kaddafiego, która mogłaby być niezwykle trafnym podsumowaniem filmu:

“Są znaki, że Allah da zwycięstwo islamowi w Europie. Bez użycia mieczy, bez broni, bez podboju. Nie potrzebujemy terrorystów, samobójców z materiałami wybuchowymi. Ponad 50 milionów muzułmanów w Europie zmieni ją w kontynent muzułmański w ciągu kilku dekad.”

 

 

Bezwzględnie widać, że możni tego świata maja na celu usunięcie z powierzchni ziemi chrześcijan. W Europie zachodniej chrześcijaństwa już nie ma. Pozostał w Polsce i to w wersji amerykańskiej, gdzie wśród młodzieży liczy się coraz częściej “miłość” dzięki Durexowi.

Wartości biblijne są coraz bardziej młodym Polakom  obce. Współżycie bez zobowiązań jest niczym zjedzenie pączka.

 

Jednakże te resztki chrześcijaństwa przekazane przez babcie i dziadków są również na celu satano-sytemu. Wszak jakby nie było to w Polsce nadal czymś obrzydliwym są związki tej samej płci. To Polacy nie chcą w swym kraju Islamu. To powoduje, że jesteśmy celem ataków światowej komuny z pod znaku pentagramu. Stąd najpewniej będzie wojna w której mają zginąć katolicy jak i wyznawcy prawoslawia. Brat przeciw bratu. Pomimo, że nigdy się wcześniej nie widzieli, teraz będą musieli się zabijać.

Kiedyś rodziny liczyły od 2-3 dzieci wzwyż. Bycie jedynakiem bylo wstydem. Teraz ludzie patrzą jak na Marsjan osoby z rodziny wielodzietnej. Rzekłaby pani klasyk “taka sytuacja”.

Podsumowując paradoksalnie najbliżej Boga w kwestii dzietności i współżycia są ….muzułmanie.