Jeszcze komentarz Artura z Polic. Komentarz przechodzący w esej. Dlatego komentarza nie opublikowałem 😀

 

W 2022 albo 2028 r. mija 70 lat dla Babilonu po których Bóg ma nawiedzić swój lud i wyprowadzić powtórnie z niewoli. Jeśli przyjmiemy, że należy liczyć te liczbę lat w normalny sposób i że chodzi o powstanie Babilonu politycznego jako początków realnego zjednoczenia państw narodowych w Europie, opartego na fundamencie którym jest Rzym.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali
– założona w 1952 r. co było początkiem integracji. Wspólnota Europejska
– założona w 1958 r.
Unia Europejska
– założona w 1993 r.

Niedługo zobaczymy czy coś w tym jest, gdy pierwsza z rocznic uderzy w kalendarz za 5 lat. Co by nie pisać biorąc pod uwage całą sytuacje geopolityczną a również te konstelacje gwiazd i planet związanych z gwiazdozbiorem panny mających się ukazać 23/24 września, to jestem zdania że należy to tak dosłownie przeliczać i może pozostało gdzieś z 5 lub 11 lat do spełnienia tych wszystkich rzeczy opisanych w Jeremiasza, w proroctwie które już się jeden raz spełniło gdy wychodzili z niewoli babilońskiej żeby odbudować II świątynie Pańską. Teraz powinno się drugi raz spełnić.

Jeremiasza 29:10-14
10. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.
11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
14. Objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Jeremiasza 30:1-24
1. Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza, tej treści:
2. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze,
3. Bo oto idą dni – mówi Pan – że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy – mówi Pan – i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.
4. A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie:
5. Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju.
6. Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?

Ewidentne nawiązanie do niewiasty z apokalipsy mającej bóle rodzącej, symbolizującej Królestwo Boże i ponowne zjednoczenie 12 pokoleń Izraela, które nastąpi w bólach porodowych – ucisku. Odrodzenie narodu, jak to jest również w odniesienie do Izajasza 66:7-9

7. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca.
8. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci.
9. Czy Ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? mówi Pan – albo czy Ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? – mówi twój Bóg.

Panna obleczona w słońce z 12 gwiazdami symbolizuje Izraela, Oblubienice, Królestwo Boże.
Smok o barwie ognia Królestwo Bestii: 7 głów 7 upadłych aniołów (jeden z nich to ten, który był i ma wrócić ponownie) i 10 króli, którymi są różni przywódcy będący w 100% Żydami aszkenazyjskimi. Chrześcijanie budują Królestwo Boże, tak oni budują od stuleci Królestwo Bestii. Spisek na płaszczyźnie rasowej. O tym jest mowa w księdze Daniela. W wielu przekładach jest to niezbyt dobrze przetłumaczone, ale o dziwo w PNŚ jest bardzo ładnie:

Daniela 2:43-44
(43): To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną – zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną. (44): „A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone.

W wywiadzie z H.W. Rosenthalem z 1976 r. on to przyznał:

R. – White, ja wiem czego Pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie poważamy Was i Waszego rodzaju.
W. – Odnosi się Pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan?
R. – Nie, do Was jako do nie-Żydów – wszyscy jesteście naszymi wrogami.

W tym wywiadzie przechwalał się, że oni będą mieli władze nad całym światem. To już widzimy, a teraz zechcą oddać te władzę Bestii jednomyślnie. Tych 10 króli o których mowa w księdze Daniela oraz w Apokalipsie, to właśnie 10 przywódców, którzy są Żydami aszkenazyjskimi np. Donald Trump, Władimir Putin, Emanuel Makaron i tak dalej… nie żadne marionetki, dobrze wiedzą kim są i jaki jest cel. Od wieków wykonywali wszyscy razem prace wielowiekową ze swoim prostym ludem żyjącym na naszej płaszczyźnie, żeby móc przejąć państwa narodowe i do końca doprowadzić plan.

Wróćmy jednak do Jeremiasza 30:7
7. Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, a jednak będzie z niego wybawiony.

Większość z nas je znakomicie zna, ale zaglądają tu też tacy którzy nie wiedzą i nie są przekonani: W księdze Izajasza mamy ukazane, że czas utrapienia Jakuba jest równoznaczny z czasem ostatecznym, z uciskiem jaki nań ma spaść.

Izajasza 17:1-8
1. Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów.
2. Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył.

3. I będzie koniec z warownią Efraima i z królestwem Damaszku. A z resztką Aramejczyków będzie jak z chwałą synów Izraela – mówi Pan Zastępów.
4. W owym dniu znikoma będzie chwała Jakuba, a otyłe jego ciało schudnie.
5. I będzie tak, jak gdy żniwiarz zagarnia łodygi zboża, a jego ramię ścina kłosy – tak to zbiera się kłosy na równinie Rafaim,

W wersecie 4 Izajasza 17 mamy właśnie nawiązanie do Jeremiasza 30:7 Chodzi o ten sam czas, który jest bardzo blisko. O utrapienie Jakuba, które nadciągnięcie miało poprzedzić zniszczenie miast Syrii oraz samego Damaszku. Miasta Syrii to gruzowisko.

I konstytuując Jeremiasza 30:8-24
8. I stanie się w owym dniu – mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.
9. I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.
10. Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
11. Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.
12. Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna.
13. Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia.
14. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy.
15. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy.
16. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup.
17. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów – mówi Pan – chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy.
18. Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu.
19. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie.
20. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę.
21. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? – mówi Pan.
22. I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.
23. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi.
24. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Za 5 -11 lat przekonamy ile w tym prawdy i czy należy 70 lat dla Babilonu liczyć od jego politycznego powstania w Europie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to wielce prawdopodobne.