Żydzi go nie poznali, mimo, że w księdze Powtórzonego Prawa 3.24 jest napisane:

 

“On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy”

 

Później w liście Pawła do Koryntian czytamy:

 

“i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.” 1 Kor 10

 

 

O tą skałę rozbija się każde ego chrześcijanina. Może teraz masz problemy, jesteś w ucisku, ale Twoje JA musi pęknąć niczym szklanka o Skałę jaką jest Jezus Chrystus. Musisz nastawić się z JA na TY. Pan Jezus nigdy nie myślał o sobie. Przyszedł na świat dla innych. Służył innym. Zmarł dla innych.