Oto plakat umieszczony na tablicy ogłoszeń jednego z kościołów:

 

 

 

Pomijając fakt pewności wybuchu wojny, kościół Rzymu poraź kolejny chce pogrążyć Polaków zmuszając ich do grzechu. Jak zwykle taktyka ta sama. Na dole dużą czcionką napis Króluj nam Chryste w Polsce i wszędzie, ale modlitwa różańcowa do Marii. Może lepiej od razu niech się modlą do demonów na jedno wyjdzie. Niestety ale wtedy nikt by się nie modlił…

 

: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,” 1 Tym 2:5

 

 

Módlmy się i my o Polskę, aby zwierzchności demoniczne zostały usunięte z terenu Polski. Proponuję wspólną modlitwę jutro o godzinie 20:00.

Może zmotywuje także  leniwych. Powyższy news przesłał mi Piotr Petros informując o większym zasięgu takich modlitw przed wojną. Ja pisuje o wojnie od około 2 lat. Czy będzie nie wiem, ale wiem na 100%, że wszyscy mający kategorię A na taką wojnę pójdą. Najpierw będzie walczyć wojsko polskie z siłami NATO, a następni będą się musieli wykrwawić obecni cywile.

Niestety, ale przypomina mi się bardzo koszmarny obraz z rozpoczęcia Igrzysk w Londynie……Kto oglądał ten zna przekaz…