Część nie tylko czytelników, ale podejrzewam członków różnych zborów żyje w poczuciu jakby Jezus miał przyjść za 50 lat. Mogą oni nawet prowadzić święte życie, ale jednego im brak: odpowiedzialności za innych.

 

Bóg Ojciec w wielu miejscach nakazuje na łamach swego Pisma czuwać i badać czasy.

 

Przykłady. W Łukaszu:

 

(36) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. (Ew. Łukasza 21:36)

 

W Marku:

(35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. (Ew. Marka 13:35″

 

W Mateuszu o rozpoznawaniu czasów końca:

 

(32) A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. (Ew. Mateusza 24:32).

 

 

Jedną z zasad w pojmowaniu Słowa przyjąłem jakiś czas temu zasadę “Pismo wyjaśnia Pismo”. Jeśli ktoś się do tego nie stosuje, to może skrzywdzić albo siebie, albo znajomych oceniając ich życie.

Księga Daniela mówi nam o wzroście poznania w czasach ostatecznych:

 

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

 

Wielu będzie badać. Teraz jest tak, że Ci co nie badają mają pretensje do tych co badają podcinając im skrzydła. Napisałem w komentarzu o tym, że do ustalenia liczby bestii 666 potrzeba mądrości. Tak mówi Pismo.

Wynika z tego, że nie wszystkim będzie dane to poznać, ale tym, co będą BADAĆ.

Blog ten nie tylko zajmuje się demaskowaniem spisków szatana, ale i badaniem czasów końca oczywiście w kontekście biblii. W 99% tekstów posługuje się Słowem Bożym przy opisie anomalii i dewiacji. Ostatnio pisałem o pokazie mody “męskiej” w Londynie, gdzie modele byli ubrani w stroje kobiece oraz mieli make upy. Tego typu teksty nie są umieszczane, aby zrobić show by ktos mógł westchnąć “ojeju”. To ma pokazać czasy końca.

 

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.  Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich.  Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali;  a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich.  Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.”  [ Łuk 17, 26-30]”

 

To się właśnie dzieje. Mamy dni Lota.

 

Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj.” 2 Tymoteusza 3.

 

Wystarczy przejrzeć “chrześcijańską” wiarę w internecie: skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni,”

Wystarczy zobaczyć profile ludzi na fejsie: Ludzie będą samolubni,”

Wystarczy iść na spotkania MLM: rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli,”

Wystarczy spojrzeć na to, ile czasu ludzie poświęcają przyjemnościom, a ile Bogu, ile oglądają TV, przesiadują w pubach itd: kochający przyjemności bardziej niż Boga,

Wystarczy popatrzeć jak ludzie nie chcą się godzić: nieczuli, nieprzejednani.

 

Telewizja pokazuje piękny świat ludzi sukcesu, o białych zębach, ładnych samochodach, uśmiechniętych, ale nie jest to świat Boga. Są to pozory i teatr. Wytatuowani ludzie wychodzą na scenę stając się auturytetami dla mas. Jezus to tylko takie dzieciątko 24 grudnia. Co roku mały Jezusek i masa prezentów od…. pięcioramiennej gwiazdki. Niestety, ale jak to często zaznaczam przy stole wigilijnym, mowa o Jezusie jest fopa. To nietakt. W kraju 80% katolickim wstyd jest mówić o Jezusie. Ba, niektóre zbory mają pogańskie choinki. Dlaczego? Ano dlatego, że nie maja poznania. Dla nich nieważna jest geneza i mieszanie zła z dobrem.

 

Człowieku, jesteś odpowiedzialny za swoich bliskich. Jeśli nie widzisz, że są to czasy ostateczne, to nie wiem w jakim świecie żyjesz. Nie wiem ile one będą trwać, czy 2 lata czy 10lat, ale wszystko wskazuje na to, jak zauważa zresztą coraz więcej pastorów, że to już jest ten czas. Wiara to nie tylko czytanie Biblii, to działanie: idźcie i nauczajcie narody.

Czy mówisz swoim znajomym, że kończy się czas łaski?

Czy mając ten dar i łaskę poznania ostrzegasz innych, czy może jesteś jak strażnik z Ezechiela?

 

” Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, (3) a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud, (4) i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi, i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. (5) Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. (6) Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. (7) Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego; gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu.(8) Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. (9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.” Ezechiela 33

 

 

Z Bogiem nie ma żartów. Otrzymałeś poznanie i co? teraz się wstydzisz? Może myślisz “ja jestem zbawiony, a inni…już to ich sprawa”. Nie, to Twoja sprawa. Podkreślam to w tekstach o naszym wybraństwie, że to zobowiązuje.

Tyczy się to nie tylko relacji chrześcijanin-bezbożny, ale relacji chrześcijanin-“chrześcijanin”. Widzisz, że ktoś pali trawkę? Mówisz mu wprost, że źle robi. Widzisz, że ktoś sieje plotki? Mówisz mu wprost “bracie, już samo obmawianie jest złem, a co dopiero sianie niesprawdzonych informacji o kimś”.

Itd

 

Reasumując naszym obowiązkiem jest zwłaszcza w obliczu ostatnich kataklizmów, nie jednego, dwóch trzech jak to było tego lata, ostrzegać innych. Kiedy, jak nie wtedy, gdy   spada miecz na jakiś kraj (Ez 33)

 

___________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/