Cyryl jest użytkownikiem forum zbawienie.com

Dziś przypadkiem natknąłem się na bardzo symboliczną wypowiedź zwolennika herezji traktujących Pawła jako fałszywego apostoła:

 

 

Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”????

 

Jest to komentarz Cyryla pod tekstem jego autorstwa.

Niestety, ale taki jest skutek pokładania wiary w samego siebie, a nie w Boga. Cyryl twierdzi, że apostoł Paweł był upadłym aniołem.  😀

Ktoś może teraz się zaśmiać na głos, ale jeśli spojrzymy na to bardziej horyzontalnie, to nie jest to coś do śmiechu. Co prawda blog owego Cyryla nie jest popularny, ale jest on jakby prawą ręką Henryka Kubika ze zbawienie.com. Tam to wszelkie zło przypisują apostołowi Pawłowi łącznie z satanizmem.

Słynni reformatorzy ginęli na stosie za to , by Cyryl i inni spiskowcy mogli czytać m.in listy apostoła Pawła, ale z powodu braku poznania Cyryl oskarżył Pawła o satanizm.

 

Cyrylu, nie poznałeś jeszcze Boga a powyższy komentarz tego dowodzi. Tak samo jak pokrętne i pozbawione logiki twierdzenie z Twojego tekstu komentującego cytat z Pawła:

 

„(4) W KTÓRYCH BÓG ŚWIATA TEGO ZAŚLEPIŁ UMYSŁY NIEWIERZĄCYCH, ABY IM NIE ŚWIECIŁO ŚWIATŁO EWANGELII O CHWALE CHRYSTUSA, KTÓRY JEST OBRAZEM BOGA.” 2 LIST DO KORYNTIAN 4

Otóż w tym fragmencie Paweł w zasadzie pokazuje, że jest on wrogiem Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Izraela!!! Gdyż tutaj Paweł jasno mówi, że walczy z Bogiem tego świata.”

 

Bóg Ci nie dał tego poznać, ponieważ nie poszukujesz Boga.

Myślę, że gdybyś zaczął chodzić do jakiegoś zboru, to po kilku miesiącach zrozumiałbyś jakiego gola sobie strzeliłeś.

Otóż przypominam scenę z kuszenia Jezusa:

 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»6. 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.”

 

Jasno wynika z kuszenia, IŻ bogiem tego świata tak jak napisał Paweł jest szatan. To szatan zaoferował Jezusowi wszystkie królestwa ziemi.

Żeby jeszcze  bardziej wykazać brak Twoje logiki pragnę zwrócić uwagę na fakt, że HAARP, Chemtrails uważasz za spiski świata szatana, a więc mają oni kontrolę nad światem.

Taki jest skutek opierania się na spiskach, kiedy fundamentem nie jest Jezus Chrystus.

Pod tekstem Cyryla czytelnik Adam słusznie ostrzega przed blogiem Cyryla, ponieważ analiza Cyryla przypomina bardziej sektę Esseńczyków niż wiarę, za którą ginęli ludzie. Wiarę, którą rozumieją teraz tak samo Chińczycy, Koreańczycy jak i baptyści, adwentyści.

Oczywiście rozumiem, że znajdą się i fani takich ekstrawaganckich teorii. Znajdą się tak samo jak fani Sai Baby i Kryszny.

Bóg zadbał o swój kanon włączając do niego apostoła Pawła. Mój, nasz Bóg jest Bogiem wszechmogącym.

Na koniec:

TO SPISKOWCY ZAGLĄDAJĄ NA BLOGI EWANGELICZNE A NIE NA ODWRÓT.