Jezus nas lepi, tak jak Bóg stworzył świat. Wszystko co stworzył było dobre. Trwało to 6 dni. Teraz Jezus tworzy nas na nowo i to jest dobre. Bóg czyni nas dobrymi. Dlatego chrześcijan ciągnie do dobrych znajomych, do dobrych ludzi i bogobojnych, do dobrych stron internetowych i powinno ciągnąć nas w dobre miejsca. Do tego co stworzył Bóg: w góry, do lasu, nad rzekę, jezioro, morze…

 

“Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców(2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. (3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. (4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. (5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. (6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. ” Psalm 1

 

Nie idźcie złą drogą.

 

Chwała Bogu Ojcu, bo to co on robi jest dobre.