Pewnie wielu się zdziwi, ale od momentu  zakończenia II wojny światowej do dnia dzisiejszego Polska nie podpisała traktatu pokojowego z Niemcami. Mówił o tym często Korwin Mikke, a teraz warto to mieć na uwadze.

Tak więc formalnie jesteśmy nadal w stanie wojny. Obowiązuje nas jedynie rozejm z Poczdamu.

RFN uznała zachodnią granicą Polski – ale w każdej chwili niemiecki trybunał konstytucyjny może to uznać za sprzeczne z niemiecką konstytucją.

Ma to większe konsekwencje. Zanim napiszę bolesną i kontrowersyjną PRAWDĘ, którą możecie skonfrontować z prawem międzynarodowym i historią i liczę na Wasze wsparcie, pragnę podkreślić paradoks tego zjawiska. Jeśli w takich kwestiach wszystko mamy pod nosem i strzelając 95% ludności Polski o tym nie wie, to jak ludzie mają znać prawdziwe zasady wiary wynikające z Biblii? Żyjemy nie tyle w kłamstwie co totalnej niewiedzy.

 

lfred Polgar, austriacki pisarz i krytyk literacki, twierdził, że ludzie o wiele łatwiej wierzą w kłamstwo, które słyszeli setki razy niż w prawdę, która jest dla nich całkiem nowa.

 

To co zaskoczy wielu, to fakt, iż Niemcy nie mają statusu państwa, ale są  firmą. Merkel formalnoprawnie jest prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Bundesrepublik Deutschland Agencja Finansowa Sp. z o.o. Wtajemniczeni Niemcy na szczeblu rządowym nazywają więc ją złośliwie Panią Prezes, a nie Panią Kanclerz.*

 

 

Formalnie RFN istnieje na podstawie rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem jako BRD GmbH czyli Bundesrepublik Deutschland GmbH (!?) czyli Sp. z o.o.

RFN nie mogła zaistnieć jako państwo ponieważ III Rzesza Niemiecka nigdy formalnie nie przestała istnieć.*

Obecnie III Rzesza jest nadal formalnie w stanie wojny (zawieszenia broni) z 46 państwami. Natomiast Japonia podpisała 8.9.1951r. traktaty pokojowe z 47 państwami.

 

Współczesne Niemcy bez konstytucji nie są suwerennym państwem. Państwo Niemieckie ma jedynie „Grundgesetz ” co tłumaczy się jako ustawę zasadniczą. Artykuł 139 nie znosi ustawodawstwa III Rzeszy. W efekcie obecni obywatele Niemiec są nadal formalnie obywatelami III Rzeszy!

 

 

Teraźniejsze  Niemcy nie mają konstytucji lecz jedynie ustawę zasadnicza, która jest regulacją prawną na obszarze militarnie okupowanym przez aliantów. Ustawa ta powinna być zastąpiona konstytucją, która miała powstać dopiero po zjednoczeniu i uzyskaniu pełnej suwerenności Niemiec.

 

Jaka jest konkluzja? Niemcy nie są suwerenne, są uważane za swojego rodzaju „marionetkę USA“, nie mogą przeprowadzać ogólnokrajowego referendum w sprawach politycznych, a urzędy i nawet policja w Niemczech są formalnie sprywatyzowane, etc.

Nie zastały wprowadzone nowe przepisy o przynależności państwowej, a nadal działa prawo wprowadzone przez Hitlera w 1934 roku kiedy to zlikwidowano konstytucję (Verfassung) z 1919 roku – Republiki Weimarskiej i wprowadzono nazistowskie ustawodawstwo , którego nie zlikwidowano po II wojnie.* 2

 

Wniosek. Nadal w Niemczech funkcjonuje ustawodawstwo z III rzeszy

 

Kwestia obywatelstwa – przynależność państwowa pozostała określona jako „Deutsch” – tak jak w III. Rzeszy. W 2010 roku ustawa o obywatelstwie została usunięta z GG. Wobec tego praktycznie Niemcy nie maja określonego obywatelstwa.

I tak w niemieckim aktualnym dowodzie osobistym, zwanym błędnie „personalausweis“, (a powinno być „Persönliche Ausweis “) jest również błędnie określona – przynależność państwowa jako „Deutsch“. Nie ma takiego państwa jak Deutsch! Powinno być Deutschland!
Wniosek: nie ma państwa „Deutsch“. Czyli obecni obywatele Niemiec są formalnie bezpaństwowcami.

 

Firma Rockefellera sprawowała władze gospodarczą nad Niemcami:

 

 

 Na czele grupy firm niby niemieckich – stał słynny IG Farben, natomiast na czele powiązanych z nimi kapitałowo firm niby amerykańskich – był Standard Oil Rockefellerów.

Ten zaplanowany precyzyjnie od strony prawnej manewr miał nie tyle uczynienie z obywateli Niemiec bezpaństwowców, ale przemyślany sposób destrukcji państwowości dużego narodu, w kierunku budowy Nowego Porządku Świata pod rządami globalnych korporacji, po zniszczeniu państw narodowych.

Natomiast w krajach BRICS takich jak Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Afryka Południowa i części średnich i mniejszych jak np. Iran, Syria, Islandia, Węgry, przewagę mają zwolennicy państwa narodowego i własnego społeczeństwa, nad zwolennikami globalistycznego Nowego Porządku Świata pod wodzą banksterów i błekitnokrwistych rodzin królewskich, będących pod  nadzorem supertajnych organizacji. *1

Standard Oil Co. Inc. – byłe amerykańskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmowała wydobycie i przerób ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ich transport, dystrybucję i marketing

Obecnie pełne międzynarodowe prawo do nazwy Standard Oil ma ska ExxonMobil Corporation. Mało znana ale bardzo znana….

ExxonMobil jest jedną z największych spółek giełdowych notowanych w obrocie publicznym pod względem kapitalizacji rynkowej na świecie

 https://pl.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil

Idealistom widzącym w Trumpie chrześcijanina zburze jego obraz. Otóż 13 grudnia 2016 r. Prezes ExxonMobil, Rex Tillerson , został mianowany Sekretarzem Stanu przez prezydenta Donalda Trumpa.

 

 

9 stycznia 2017 r. Ujawniono, że europejskie wspólne przedsięwzięcie ExxonMobil i Royal Dutch Shell z Infineum prowadziły działalność z Iranem, Syrią i Sudanem, podczas gdy te państwa znajdowały się pod amerykańskimi sankcjami. Przedstawiciele ExxonMobil powiedzieli, że ponieważ Infineum opiera się w Europie, a transakcje nie angażują pracowników z USA, nie naruszyły sankcji…

 

 

 

Za dakowski.pl:

 

Rozważając skutki braku traktatu pokojowego po II WŚw na sytuację Polski stwierdza się , że Polska po 8 maja1945r., po utworzeniu PKWN i PRL jest nadal pod okupacją. Bowiem PRL będący dominium sowieckim został zapewne stworzony jako eksperyment do przygotowania ludzi na czasy dzisiejsze. PRL był w istocie tworem komunistycznym, którego organy stanowiły uzurpację „władzy“ będącej w PRL-u swoistym przedsiębiorstwem. Ten status mamy w III RP uchodzącej błędnie za Państwo Polskie do dziś.

II RP prawnie nigdy nie została rozwiązana. Lech Wałęsa składając niewłaściwą przysięgę nie został prezydentem II RP – złożył przysięgę na PRL-owską konstytucję potwierdzając tym samym kontynuację PRL, funkcjonującego od 1989r pod nazwą “III RP”.
Formalnie II RP nadal istnieje w granicach wg. stanu z 31.08.1939! To znaczy Kresy Wschodnie (Wilno, Lwów, Grodno itd) prawnie do dziś są Polskie!

Brak traktatów pokojowych po II Wojnie Światowej sprawia, że istnieje do dziś stan wojny między Polską a Niemcami co jest wyraźne w gospodarce.

Jeden z wielu przykładów anomalji formalnych w III RP :

·         wszystkie urzędy państwowe są jedynie prywatnymi przedsiębiorstwami uzurpującymi sobie prawo urzędowe! Urzędnik państwowy musi mieć Legitymacje Urzędową, natomiast wydawana obecnym urzędnikom t.zw. legitymacja służbowa nie uprawnia ich do sprawowania czynności urzędowych.”

*4

 

 

Stąd celowa destrukcja państw narodowych.

Wdług Korwina Mikke Margaret a Thatcher  chciała rzekomo  zavetować zjednoczenie Niemiec – jeśli Niemcy nie podpiszą traktatu pokojowego. Ustapiła, bo prosił Ją o to… śp.Krzysztof Skubiszewski (agent ps. “Kosk” – przypuszczalnie przez Niemców szantażowany ujawnieniem, że był TW – i homosiem), ówczesny “polski” minister SZ.
http://salski.salon24.pl/155746,krzysztof-skubiszewski-czyl…
Jeśli ktoś twierdzi, że podpisanie traktatu pokojowego to “czysta formalność, po co się czepiać…” to niech odpowie na pytanie:
DLACZEGO W TAKIM RAZIE RFN KATEGORYCZNIE ODMAWIA DOPEŁNIENIA TEJ DROBNEJ FORMALNOŚCI?
Poniżej – agent “Kosk” w Hadze. A tu refleksje n/t zjednoczenia Niemiec naszego wielkiego poety, śp.Andrzeja Waligórskiego:
http://www.waligorski.art.pl/liryka.php?litera=v&nazwa=389,

 

Formalnie jesteśmy nadal w stanie wojny

Widzimy to jak wspominają autorzy i ja sam często na blogu w stanie okupacji gospodarczej. We Wrocławiu konsulat niemiecki zatrudnia aż 700 osób. Ich wpływ dało się zauważyć podczas zawieruchy na uniwersytecie, kiedy KONSULAT NIEMIECKI WEZWAŁ POLICJĘ POLSKĄ:

– Z akt sprawy wynika, że decyzję o wkroczeniu oddziałów specjalnych na teren uniwersytetu podjął konsul niemiecki we Wrocławiu (dr Gottfried Zeitz – red.) –potwierdza w rozmowie z portalem niezależna.pl prof. Tadeusz Marczak, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Studiów nad Polityką

http://niezalezna.pl/55599-naciski-lobby-skandaliczne-interwencje-niemieckiego-konsulatu-we-wroclawiu

 

Polska nie jest wolnym krajem. Szkoda tylko, że – mam nadzieję że się mylę – znowu zostaniemy wciągnięci w nie naszą wojnę, ale widocznie taki jest los kraju oddanego królowej Niebios…

Wojna jest biznesem, a świat należy do firm prywatnych przeciwnych Bogu.

Prawda jest następująca: Niemcy są zarządzane przezfirmy z USA i  za zgodą USA eksploatują kraje całej Unii Europejskiej dzięki przekupnym politykom.

Wycofanie się wojsk sowieckich z terenów DDR i tzw „zjednoczenie Niemiec” nie oznacza iż na terenie „BRD” przestały działać uregulowania prawne związane z okupowanymi terenami. One wciąż są ważne! Ponieważ Niemcy formalnie są nadal „okupowane”, zrozumiałym jest więc, że prawo Okupanta jest prawem nadrzędnym – tak było wczoraj jak i jest do dziś. I jeśli wierzysz nadal, że Bundesregierung i Kanclerz (jako przedłużenie jego władzy) działają zgodnie z wolą swojego ludu, to spójrz proszę gdzie kieruje swoje pierwsze kroki każdy z nowo wybranych Kanclerzy: do USA, UK, Francji i Rosji. Niczym wasal do swojego Pana…

W ten sposób za pomocą m.in. takich dokumentów również i ludzie zasiadający na wysokich stołkach w niemieckim rządzie byli informowani, co mają robić, co mogą robić, a czego im nie wolno. Dotyczy to też najwyższych dowódców w niemieckiej armii ‚Bundeswehr’. Oni też instruowani są z zewnątrz, co mają robić i co jest ich aktualnym celem.

Być może trudno będzie Ci sobie wyobrazić że… w strukturze ‚Bundeswehr’ nie istnieje nic takiego jak Sztab Główny czy Główne Dowództwo! Bundeswehr (armia) PODLEGA BEZPOŚREDNIO NATO i rozkazy dostaje od „Nato Obersbefehlshaber Europa Mitte”. Formalnie więc wszystkie jednostki Armii Niemieckiej podlegają amerykańskim generałom! Teraz być może przestanie cię więc dziwić fakt, że BRD zamieszana jest obecnie w każdą z „gier wojennych” prowadzonych przez międzynarodowe grupy interesów

w linku na dole nr 5 wszystko jest dokładnie opisane.

*5

 

 

PIS nie jest wyjątkiem. Prezydent Duda podpisał ustawę szczepionkową co jest dowodem na to, że prezentuje nie interesy polskie. PIS to jest takie mniejsze zło. ZA PO czy SLD itp nie byłoby 500 plus i tej dbałości prawdę historyczną, 500 plus itp itd. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to akurat teraz w szerzeniu patriotyzmu również ma swoje znaczenie w tym teatrze.

Podsumowując: Polską rządzą Niemcy, Niemcami USA, a USA Watykan i syjoniści.

My tego nie obalimy, ale możemy w ramach kończącej się demokracji dbać o chrześcijańskie ustawodastwo, o to by nie zdominował nas Islam.

I uwaga na koniec: nie dajcie się wkręcić w sztucznie pompowany patriotyzm pod potencjalną wojnę. Ochrona polskich interesów i wartości tak. Wojna nie.

Jeszcze raz sprawdzają się słowa Biblii:

“Wiemy, że jesteśmy z Boga,
cały zaś świat leży w mocy Złego. ” 1 Jana 5

 

Cały świat leży w mocy złego i dlatego wszelkie ruchy polityczne nie mają sensu. To jest sieć powiązań ludzi przeciwnych Bogu. Nie ma chrześcijańskiej wyspy…

 

 

________________________________________

źródła:

 

1.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/bundesrepublik-deutschland-czyli-przekret-stulecia-o-tym-jak-zamieniono-cale-panstwo-w-firme/

 

2.

Konsekwencje braku Traktatu Pokojowego po II Wojnie Światowej dla Niemiec oraz całej Europy

 

3.

 https://www.salon24.pl/u/korwin-mikke/672748,formalnie-jestesmy-nadal-w-stanie-wojny

 

4.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12538&Itemid=47

 

5.

Bundesrepublik Deutschland, czyli przekręt stulecia. O tym jak zamieniono całe państwo w firmę (cz. 1)