Bóg na noc wszystkim

Wielbijmy Boga w naszych domach.

 

“Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć, w cieniu twym Panie chcę iść. Święty potężny jesteś Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.”