Boże Ojcze, prosimy Cie abyś według Twojego Słowa objawionego nam w ewangelii Jana w 3 rozdziale sprawił aby Polacy zobaczyli królestwo Twoje. Spraw Panie, aby Polacy poznali różnicę między Twoim, a Złego królestwem. Daj im szansę Boże miłosierny, odsuń ich od grzechu, umieść swoje Prawa w ich sercach i okaż im łaskę Boże Wszechmogący. Zdejmij z nich maskę boga tego świata. Odsuń naszych rodaków od kultu maryjnego. Boże daj Polakom chcenie czytania Twego Słowa.

 

Panie Ty jesteś zbawicielem. Zbaw także naszych bliskich i podaruj im  grzechy ich. Ojcze, pokaż im prawdę, która ich wyzwoli. Prosimy o to wszystko w święte  imię Twego Syna Jezusa Chrystusa.  Niech się tak stanie. Amen.

 

 

Proponuje taką modlitwę w miarę możliwości odmówić wspólnie o godzinie 20.00. Do osób jeszcze nie odwróconych od grzechu apeluję, żeby nie było to pod wpływem jakiegokolwiek środka odurzającego. Wasze ciała są świątynią Boga. stoicie w majestacie Boga żywego.

W komentarzach możecie proponować rozbudowane wersje tej modlitwy, która wymyśliłem pod wpływem chwili.