W Biblii nie ma terminu “karma”, ale jest Prawo Grzechu i Śmierci sprowadzające karę na grzeszącego bez względu na to, czy on zna swój grzech czy nie.