“Zastanawialiście się kiedykolwiek z jakich powodów Jezus miałby potrzebować pomocników lub pośredników?

Czy jest niewystarczająco potężny?
Nie. „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.”(Mt 28:18)

Czy nie zależy Mu na nas aż tak bardzo?
Nie. Oddał za ciebie swoje życie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”(J 15:13)

Czy nie przejmuje się wystarczająco naszymi problemami?
Nie. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”(Mt 11:28)

Czy jako grzesznicy nie jesteśmy godni Jego uwagi?
Nie. “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.” (Mt 9:12)

Nie ma ŻADNYCH powodów dla którego Jezus miałby potrzebować jakiegokolwiek pośrednika.
Nie ryzykuj swojego życia wiecznego kontaktując się z kimś, kto może przybierać wszelkie postacie, nawet anioła światłości (2Kor 11:14). Zwracaj się zawsze BEZPOŚREDNIO do swojego Zbawiciela z którym masz ZAGWARANTOWANY kontakt. Zagwarantowany przez Niego osobiście! 
Niech Jezus nas prowadzi “

Grafikę oraz tekst napisał Piotr Petros. Dziękuję.