Chciałbym pobudzić Was do myślenia na ile się zmienił Bóg. Jakie zakazy są nadal ważne i czy w ogóle takie są?

 

(4) Ściągnęłoś na siebie winę przez krew, którą przelałoś; skalałoś się przez bałwany, które zrobiłoś, przybliżyłoś swój dzień i doszłoś do kresu twoich lat. Dlatego uczynię cię szyderstwem narodów i pośmiewiskiem wszystkich ziem. (5) Zarówno ci, którzy są ci bliscy, jak i ci, którzy są ci dalecy, wyszydzać cię będą z powodu skalania twojego imienia, żeś pełne swarów. (6) Oto książęta izraelscy w tobie, każdy zadufany w siłę swojego ramienia, przelewają krew. (7) U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy. (8)Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty. (9) U ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na górach jadają u ciebie z krwią, u ciebie popełniają czyny haniebne. (10) U ciebie odsłania się nagość ojca, u ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości! (11) Jeden dopuszcza się obrzydliwości z żoną swojego bliźniego, drugi hańbi swoją synową przez wszeteczeństwo, inny gwałci u ciebie swoją siostrę, córkę swojego ojca. (12) U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś – mówi Wszechmocny Pan. (13) Lecz oto uderzę moją dłonią w twój niegodziwy zysk, który osiągnęłoś, i w twoje krwawe mordy, których u ciebie dokonano.

 

Bóg za powyższe karze.

 

(14) Czy ostoi się twoje serce, czy ręce twoje będą dość mocne w tych dniach, gdy Ja wystąpię przeciwko tobie? Ja, Pan, powiedziałem i uczynię to. (15) I rozproszę cię wśród narodów, i rozrzucę cię po krajach, i usunę z ciebie twoją nieczystość. (16) I będą cię miały narody za przekleństwo; wtedy poznasz, że Ja jestem Pan.

(20) Jak wrzuca się razem srebro i brąz, żelazo, ołów i cynę do tygla i rozpala pod nim ogień, aby je stopić, tak Ja zgromadzę was w moim gniewie i w mojej zapalczywości i wrzucę was razem, i stopię. (21) Zgromadzę was i rozdmucham ogień swojej popędliwości przeciwko wam, abyście byli w nim stopieni. (22) Jak topi się srebro w tyglu, tak wy będziecie w nim roztopieni i poznacie, że Ja wylałem na was swoją zapalczywość.

 

W Nowym Testamencie nazywani jesteśmy rodem kapłańskim. Bóg mówił do kapłanów tak:

 

Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony. (27) Jej wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. (28) Jej prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: Tak mówi Wszechmocny Pan- chociaż Pan nie mówił. (29) Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku; uciskają ubogiego i biednego i bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza. (30) Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. (31) Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę – mówi Wszechmocny Pan.

 

Które z tych praw,  a właściwie grzechów, które przepisałem poniżej są nadal obrzydliwe dla Boga? Czy Pan Jezus powiedział kiedykolwiek wprost, aby część z nich nie przestrzegać?

 

U ciebie lekceważy się ojca i matkę

krzywdzi się sieroty i wdowy

-oszczerstwa,

odsłania się nagość ojca,

obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości!

dopuszcza się obrzydliwości z żoną swojego bliźniego

-Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty.

gwałci u ciebie swoją siostrę, córkę swojego ojca.

-przyjmują łapówki za przelew krwi.

nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste.

uciskają ubogiego i biednego

 

Ku rozważeniu zapraszam do dyskusji.

 

(6) Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba” Malachiasza 3