“Do Sejmu trafił właśnie pierwszy projekt ustawy wypowiadającej umowę o wzajemnej ochronie inwestycji (BIT – Bilateral Investment Treaty). Umowa, z której wycofuje się rząd, dotyczy podpisanego na początku lat 90. porozumienia z Portugalią. Jak poinformowało nas Ministerstwo Rozwoju, trwają też prace nad wygaszeniem pozostałych 22 podobnych umów z krajami UE. W sumie mamy ich podpisanych 60 na całym świecie i docelowo wszystkie zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnego wypowiedzenia.

http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/554719,inwestorzy-zdani-na-polskie-sady-gospodarka-sadownictwo-ue-firmy.html

 

Na pierwszy rzut poszła Portugalia. Podejrzewa się, że jest to krok odwetowy na Eurocash, Jeronimo Martins (właściciel Biedronki – przyp. red.) e za niepokorną postawę wobec idei podatków od supermarketów.

Jeśli tak dalej pójdzie, to PIS będzie pierwszą partią w sejmie, która broni polskich przedsiębiorców.

Jednak ma to i głębsze znaczenie. Otóż UE jest nam coraz bardziej daleka nie tylko moralnie ale jak widać gospodarczo.