Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

MODLITWA BŁAGALNA – GARY WILKERSON

W Izajasza 37 czytamy historię króla Hiskiasza.
Hiskiasz był dobrym królem. Chodził drogami Pana, jak mówi Biblia i Bóg go uczcił i błogosławił. Jednak znalazł się w trudnej sytuacji. Król Asyrii otoczył Jerozolimę i nie można było dostarczyć żywności.
W tym wszystkim, jak czytamy w Izajasza 37:10, król Asyrii wysłał do króla Hiskiasza list:
„Niechaj cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, myśląc: Nie będzie Jeruzalem wydane w rękę króla asyryjskiego!”
Właśnie to czyni diabeł, oskarżyciel wierzących, mówiąc tak do nas ciągle na nowo.
Hiskiasz wziął ten list i upadł przed Panem. Rozłożył ten list na ziemi i powiedział, „Proszę, Panie, czy słyszysz te oskarżenia przeciwko Twojemu ludowi? Czy słyszysz jego wściekłą mowę przeciwko Tobie, święty Boże?”
Hiskiasz wołał dalej, „Boże, proszę, przyjdź? Czy zechcesz jeszcze raz uwielbić Twoje imię? Czy spowodujesz przełom przeciw mocom wroga, który są zbyt mocny dla nas?
Takiej modlitwy błagalnej potrzebujemy w naszym życiu. Każdy z nas  potrzebuje wołać, „Boże, czy uzdrowisz moje ciało? Czy uwolnisz moją rodzinę z nawyków i uzależnień? Czy uwolnisz mój umysł od strachu, zwątpienia i niewiary?”
Kiedy tak się modlimy, błagamy Pana. „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” (Filipian 4:6). Pan kocha błagające serce swoich dzieci!
Updated: 7 sierpnia 2017 — 10:49

2 komentarze

Add a Comment
  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    Niektórzy wyrzucają do kosza Stare Przymierze, bo jest przecież “stare”…
    Bóg jest niezmienny, a treść Starego Przymierza jest kopalnią bezcennych informacji na temat tego jaki jest Bóg, i w jaki sposób działa 🙂 A każde zdanie i historia przekazana od Boga zawiera uniwersalne prawdy, ponieważ Bóg nie tworzy niczego co by nie miało wartości.

    1. Otóż to…
      zresztą tutaj przypomina mi się pewien biblijny cytat (dokładnie nie pamiętam skąd konkretnie): “Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota ani kreska nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: