Poniżej są to tylko potwierdzenia moich wcześniejszych tekstów o naszym uzależnieniu od Niemiec dzięki Tuskowi i PO.

Jak kawa na ławę argument za argumentem udowadniane są zażyłości PO z Niemcami.