Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy warunkiem zbawienia jest przynależność do zborów?

Wczoraj byłem w jednym z kościołów kieleckich na nabożeństwie. Pastor na wstępie zapowiedział, co będzie tematem tego nabożeństwa, a było nim “rola aniołów na podstawie biblii”. Ostrzegał on o zbytniej koncentracji na aniołach z czym oczywiście się zgadzam. Była także mowa o niebiblijnym modleniu się katolików do aniołów.

Jednakże punktem kulminacyjnym stał się pierwszy rozdział apokalipsy. Na podstawie tego rozdziału pastor udowadniał tezę głoszącą, iż warunkiem zabrania ludzi przez  Jezusa jest  przynależność do danego zboru. Uznał on, że gwiazdami z apokalipsy są pastorzy i starsi zborów. Przypomnijmy jak to wygląda we wspomnianej apokalipsie:

 

” A oto tajemnica siedmiu gwiazd, któreś ujrzał w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd – to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników – to siedem Kościołów”. ” Apokalipsa 1

 

Argumentował ów pasterz jednego ze zborów kieleckich, że anioł, co znaczy posłaniec jest posłańcem od Boga, wyznaczonym przez Boga liderem.

Podkreślał on negatywną postawę wiary poza zborowej. Jak to ludzie spoza zborów są tacy “independent”.

Owszem zgadzam się, jest duże zagrożenie wynikające z braku społeczności chrześcijańskiej. Zauważam to dość wyraźnie na blogu, w internecie. Co blog to inne, swoje doktryny i fatalne owoce ducha a w nich króluje pycha wiedzy. Tu gdzieś przeczytam tam przeczytam i ja wiem swoje i niech mi nikt nie gada jaki mam być…

Ogólnie rzecz biorąc, gdyby miał być taki zjazd chrześcijan ze wszystkich forów internetowych, to na 100% bym nie przyjechał. Mam znajomych braci i sióstr mających owoce Ducha Świętego i to mi wystarczy.

No ale przejdźmy do meritum. wszak w nazwie bloga mam chrześcijanie biblijni.

Czy zatem faktycznie możemy uznać iż pastorzy są aniołami kościołów? Według mojej oceny raczej nie. Jeśli apokalipsa tłumaczy siedem świeczników jako siedem kościołów, to powinna także literalnie tłumaczyć siedem gwiazd. Pastor wprost powiedział, że pastorzy są tymi gwiazdami.

 

Apokalipsa również mówi o gwiazdach spadających z nieba:

 

 

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. 
Apokalipsa (Objawienie)”

 

Jeśli przyjmiemy paradygmat pastora, to z nieba w tym fragmencie spadają pastorzy….

Ok, czasem jest tak, że jedno słowo ma kilka znaczeń. W ewangeliach Jan Chrzciciel jest przedstawiany jako posłaniec, co może być rozumiane jako anioł.

 

Jednakże pojawia się kolejny problem. Przez długi czas w historii Biblii nie istniało wyrażenie kościół. Była za to eklezja – zgromadzenie.  Kościół w formie jakiej jest obecnie, jest instytucją, budynkiem, denominacją. Czy  w tej sytuacji Pan Jezus przyjdzie po denominacje i zapisanych do niej członków? Mamy w Irlandii siostrę. Stanowi ona dla mnie samego wzór wiary. Niestety nie chodzi ona do zboru choćby z przyczyn logistycznych. Według koncepcji pastora Pan Jezus jej nie zabierze, ponieważ nie należy do zboru……

Czysto hipotetycznie obala sens wypowiedzi pastora film Left Behind pokazujący pozostawionego… pastora.

Jest to film, ale filmy są tworzone na bazie prawdy. My możemy tylko tę prawdę zweryfikować i ja to w tym momencie weryfikuję. Otóż Pan Jezus powiedział:

 

 

“«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».” Mateusza 12.

 

Pan Jezus nie powiedział “ten kto będzie w denominacji zorganizowanej i zatwierdzonej przez prawo rzymskie, ten będzie zbawiony. Kryterium jest pełnienie woli Ojca, czyli 2 przykazań: Kochaj Boga swego i bliźniego swego. Nie kochasz Boga kiedy nie pełnisz Jego woli. Nie kochasz bliźnich, kiedy ich oczerniasz, niszczysz, jesteś niemiły.

 

Według mojej oceny siedem zborów symbolizuje siedem różnych RODZAJÓW  eklezji (kościoła), a nie siedem faktycznych kościołów zorganizowanych.

Podkreślam, osobiście co jakiś czas nakłaniam ludzi do wstąpienia do zborów, ale nie uważam, że od tego jest zależne zbawienie. Owszem, człowiek uczy się tam pokory, co wielu internetowym pseudowyznacwocm Jezusa  by się przydało, ale eklezja Jezusa jest niewidoczna w sensie organizacji.

Pan Jezus powiedział

 

“Bóg jest Duchem i Jegoo czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie”

 

Nie w organizacji religijnej jaką jest denominacja, ale w Duchu (Świętym) pokazując swoje owoce zgodnie z Galacjan:

 

 

“”Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.” (Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia) “

 

 

Nie masz w sobie miłości, nie masz owoców Ducha

Nie masz pokoju, nie masz owoców Ducha.

Nie masz w sobie dobroci, nie masz owoców Ducha

itd.

 

Na zjazdach spotykamy się w imię Jezusa. Czy musimy założyć religię? Złożyć wniosek w sądzie o rejestrację wyznania, a wtedy będziemy zbawieni?

Pastor z Kielc powiedział, że jest w zarządzie polskiego aliansu ekumenicznego. Jest to ekumenia protestantów. Czy więc jeśli nie ma nas w jakiejkolwiek denominacji w aliansie, to jesteśmy ludźmi potępionymi?

 

jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5)”

 

 

Po powyższym wersecie widać, że wszyscy w Chrystusie, czyli jakom naśladowcy przynoszący Owoce Ducha jesteśmy ciałem Chrystusa, a nie zbory. Znam takie zbory, że wolałbym iść na mecz niż do danego zboru. Przepraszam, ale dla samego czytania Biblii bez owoców Ducha kościoła nie mam zamiaru przychodzić. Równie dobrze można wchodzić na witryny gdzie uznaje ktoś Jezusa jako Lucyfera, czy kasuje połowę NT odrzucając Pawła.

 

 

Podsumowując, ważnym jest społeczność w Chrystusie. Wiele mi ona pomogła. W ciężkich chwilach miał się kto o mnie modlić i ja o kogo. Trzeba być między innymi wierzącymi, aby uczyć się pokory i móc polemizować w miłości. W internecie każdy jest odważny za monitorem. Pełno takich Bruców Lee, dokopujących komuś na odległość, a w realu potulni jak baranki.

Jednak zbór nie jest warunkiem zbawienia. Sytuacja jest podobna do dylematu konieczności zawarcia ślubu. W biblii nie ma nigdzie mowy o tym, że seks przed małżeństwem jest grzechem, ale jest mowa o tym, że współżycie zobowiązuje do małżeństwa jakkolwiek by to ktoś widział i nazywał, a zmiana partnera bez biblijnej przyczyny jest grzechem cudzołóstwa.

 

Kochani, nie wierzcie wszystkiemu co mówią pastorzy i starsi zborów. Konfrontujcie to z biblią.

“Poznacie prawdę, a prawda Wa wyzwoli”

 

Nie chce tego pastora oskarżać, ale kto wie, czy w czasach Wielkiego Ucisku, ludzie będący poza zborami i w niezgodzie z doktrynami religijnymi nie będą piętnowani….

 

___

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

Updated: 1 sierpnia 2017 — 08:28

78 komentarzy

Add a Comment
 1. Regularne spotkania w zborze przy Stole Pańskim to bardzo, ale to bardzo ważna sprawa (co widzę po sobie). Wiele o tym mówi Pismo, np. “Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień” (List do Hebrajczyków 10:25, UBG). Są i inne wersety, np. o śpiewaniu Panu na “zgromadzeniu świętych”:
  “Alleluja. Śpiewajcie PANU nową pieśń; niech jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych” (Psalm 149:1, UBG). Tak więc Bóg nakazuje być w zgromadzeniu świętych, dając taki wzór w Swoim Słowie.

  Współczuję chrześcijanom mieszkającym na odludziu, gdzie są tylko świątynie rzymskie, albo zbór rzekomo chrześcijański, gdzie głosi się tak naorawdę doktryny demonów w rodzaju glosolalii czy ewangelii sukcesu.

  Słyszałem i wiem, że są tacy, co bardzo wiele by dali, by móc mieć społeczność w zgromaddeniu świętych i to Bogu się podoba, i On wysłucha próśb, by pokierować czyjeś kroki w kierunku miejsca, gdzie jest zdrowa nauka – nawet jeśli jest ono daleko. To aż tak ważne. A postawa przeciwstawna bardzo Mu się nie podoba, co na pewno ukaże w Duchu ludziom nią się charakteryzującym. Tak więc kto nie ma zboru niech usilnie dąży do znalezienia go, a ten, kto ma, niech bywa w nim regularnie.

  1. Wasz zbór jest wyjątkowy. Jego wyjatkowość opiera się na kameralności. To sprzyja bliższym relacjom, interakcją.

   1. Ciekawe stwierdzenie o tej wyjątkowości! 🙂 Masz porównanie, bo ja bym tego chyba nie wyłapał, w tak wielu nie byłem 🙂 …

    Jest nas faktycznie niewiele, bo regularnie przychodzi około 30 osób, ale, tak jak zauważyłeś, wszyscy się poznaliśmy i nadal poznajemy, są bliższe relacje. Każdemu życzę, żeby Pan pokierował jego krokami do podobnego miejsca, gdzie można służyć innym braciom i siostrom, z którymi ma się jakąś dłuższą relację. Nie musi być od razu bardzo bliska, ale to ma znaczenie.

    Dobrą inicjatywą by było modlić się o naszych pastorów i braci i siostry, aby w zborach była jedność duchowa i zdrowa nauka wolna od herezji. Dziękujemy Bogu Ojcu za wszystkich dobrych nauczycieli Jego Słowa.

    1. Jacku, a w jakiej wspólnocie jestes?
     Macie swoja strone?

     1. Nazywa się Kościół Boży w Łodzi. To zbór nienależący do żadnej denominacji. Został założony przez grupę misjonarzy z Teksasu, teraz na stałe mieszkających w Polsce.

      Witryna jest, ale bardzo prosta: http://www.kosciolbozywlodzi.com

      Mamy z tego co wiem dwa “zaprzyjaźnione” zbory założone przez tych ludzi w Warszawie-Aninie i w Toruniu.

      1. Artur S. (detmold)

       Zdarzenie tych chrystianistycznych Amerykanow ( przybylych z kraju przeroznego dostatku, duchowego i materialnego ) do wyglodnialej wszystkiego Polski lat 90 musialo byc niezlym szokiem poznawczym dla ich wyobrazenia cywilizowanego kraju 😉 . Gratulacje dla nich, ze nie uciekli 😉 . Z Bogiem.

      2. O, to fajnie że macie gdzie się zbierać i porozmawiać o Biblii 🙂
       Wszystkiego dobrego i duuuuuużo zdrowia!

      3. Jacku,
       “Wierzący mogą stracić korony i nagrody, ale on sam jest zachowany przez Chrystusa-“to ze str.Twego zboru.
       Jacku,
       a jak rozumiecie z Obj 2.7,10,11
       Tam sa wymienione nagrody TYLKO dla zwycięzców.
       Jak wierzycie- mozna je stracic i byc nadal zbawionym.
       Sęk w tym ,ze nagrodą,która mozna stracic jest:
       Obj2.7
       Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia 4, które jest w raju Boga.
       (przegrany TRACI dostęp do drzewa życia)
       Obj2.10
       Bądź wierny aż do śmierci,
       a dam ci wieniec życia.
       (przegrany TRACI wieniec Zycia)
       Obj2.11
       Zwycięzcy śmierć druga 8 na pewno nie wyrządzi szkody.
       (przegranemu smierć druga WYRZĄDZI szkodę)
       Obj3.5
       Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca,
       i z księgi życia 4 imienia jego nie wymażę.
       (imię przegranego ZOSTANIE WYMAZANE z ksiegi zycia)
       Jaki wniosek LOGICZNY-przegrany,ten który utracił nagrody jest poza zba….,nie ma go w księdze zycia,nie ma dostępu do drzewa życia,nie ma wieńca zycia.
       Wyglada na to,ze bez tych nagród człowiek jest poza -logicznie rozumując.
       Odnosnie darów duchowych-oczywiście są i to wszystko jest na stole Bozym suto zastawionym.
       Modlę sie językami,śpiewam językami,miałam parę razy wykład,parę razy słowo wiedzy,inni tez to mają.
       To ze diabeł postarał sie by to skompromitować (karykatura prawdziwych Bozych darów) nie znaczy,że nie ma prawdziwych od Pana,a wrecz przekonuje,ze jesli je tak zohydził,to są bardzo istotne dla kościoła.
       W końcu Paweł pisze:
       USILNIE STARAJCIE SIE o dary duchowe.
       nakaz,tryb rozkazujący.
       Np.jezyki mnie baaardzo BUDUJĄ ,bardzo,
       nie wyobrażam sobie mojego zycia modlitewnego bez nich i stale Panu za nie dziękuje.
       Jacku,widać jak wzrastasz-tak trzymać.łapka w góre.
       Pan Jezus w Marka 16.17 mówi,co ma towarzyszyc wierzącemu:
       17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:
       w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

       Kosciół jest ponadnaturalny,by słuzyc sobie w miłości tymi darami też.
       Sa potrzebne,tak jak były potrzebne za czasów apostołów. ,bo demony nie wygineły jak również ciagle są chorzy na tej ziemi…
       Ale dobrze,że tam obecnie wzrastasz i cenisz pamiatke wieczerzy I DOSTRZEGASZ JAKO NAJWAZNIEJSZE SŁUŻENIE SOBIE NAWZAJEM W MIŁOŚCI.

       1. Najważniejsza służba w miłości i społeczność, tak. Tak jak tutaj, nikogo nie neguję tu i u siebie, nawet pomimo innych doświadczeń. Pokój Tobie! 🙂

    2. Wasz zbór jest naprawdę wyjątkowy, a pastorowie to cudowni ludzie. Zazdroszczę Wam takiego miejsca, takiej społeczności 🙂

  2. Jacku przyjrzyj się w Biblii, że jest mowa o językach, których rozum nie przyswaja i, że póki nie nastanie doskonałość – języki, uzdrowienia, proroctwa, rozeznanie duchów nie przeminą.
   Nie mam nic do Waszego zboru, ale jesteście cesacjonistami, a tego nurtu nie ma w Biblii. Znam kilka osób, które mają dary duchowe i piękne świadectwa.

   1. Podobnie prawie nikt też nie święci u nas szabatu tak jak się go tu na blogu rozumie, a w którym to temacie też panuje spora kontrowersja, albo nie ma u nas wina, tylko sok itd., natomiast powiem Ci, że dziękuję Bogu, że mam to błogosławieństwo, że doktrynalnie między tym, co czytam w Piśmie, a nauczaniem w naszym zborze nie widzę żadnego rozdźwięku, ale przeciwnie- drogę, która poprowadziła mnie i pastorów do podobnych wniosków. Ktoś może mieć inne, ale to już nie moja sprawa, a pastora danego zboru, by się do tego odnieść. U nas w zborze uznaje się cesacjonizm za biblijny. Świetnie wyjaśniają to zagadnienie na stronie Zdrowa Nauka.

    1. Niestety ta strona mija się z prawdą w temacie darów Ducha Świętego.
     Jeśli mogę zapytać, co więc sądzisz o osobach, które mają wspaniały owoc Ducha i doświadczyły Jego darów współcześnie?

     1. Nie zastanawiałem się nad tym szczerze mówiąc. Możliwe, że to autosugestia. Człowiek w emocjach jest w stanie wiele sobie wmowić.

 2. A odpowiadając na pytanie – przynależność do zboru nie jest warunkiem, by zostać zbawionym. Natomiast wolą Ojca jest, by być jak apostołowie – w lokalnej społeczności, celebrując Wieczerzę Pańską i służąc sobie nawzajem.

 3. Tak jak mówisz; nie inaczej… 🙂

 4. Dziś gdy szukałem czegoś w internecie rzuciła mi się w oczy pewna strona: http://www.wiara-tecza.pl/

  Bez komentarza…

  1. Chrześcijanie lgtb… Hmmm… Nie pozostało Bogu nic innego jak przeprosić za Sodome i Gomore…

  2. to jest tak sprzeczne ze sobą, że aż niewiadomo co o tym napisać…

 5. Piotrze,
  seks przedmałżeński jest absolutnie grzechem.
  Warunkiem małżeństwa jest:
  OPUŚCI CZŁOWIEK OJCA I MATKE…
  Pan młody przygotowywał miejsce ,gdzie zabierze oblubienice (Pan Jezus-idę przygotowac wam miejsce)
  Paweł w Ef pisze,ze mąz żonę żywi i pielegnuje (jak Chrystus kosciół).
  Jest uczta dla społeczności,by wiedzieli,że te osoby sa już zajęte,by nie startować do nich.
  Ludzie “sypiający” (nie obok siebie )ze sobą nawet nie mysla opuścic ojca i matke czyli założyć SWOJĄ rodzine i się o nia troszczyć.
  W ST jest nawet “KARA” za seks tzw.przedmałżeński:
  ,że ma wziąc ja za żone i nigdy nie może oddalic.
  To ci dopiero kara.
  Gdyby to nie było grzechem czyli złem,nie byłoby KARY.

  1. Teresa, gadalismy nt. Prosze Cię udowodnij mi, że seks przedmałżeński jest grzechem. W Biblii tego nie ma. Są tylko niejasne poszlaki opierające sie na przesłance o rozpuście, bardzo szeroko rozumianem słowie.
   Czy wg Ciebie jeśli ktoś żyje od początku do końca z jednym partnerem do końca życia oczywiście, ale bez ślubu, to czy cudzołoży? Zawarł przymierze z partnerem. Do tanga trzeba dwojga, zgody. Adam i Ewa nie mieli slubu a jednak nazywani są mężem i żoną.
   Jednakże w tych czasach uważam, że każda para powinna zalegalizowac związek aby nie gorszyc innych.

 6. Putin ,lipiec 2016,zakaz ewangelizacji
  .https://www.youtube.com/watch?v=hC-043mh6SQ
  O Bogu mozna mówić tylko na legalnych zgromadzeniach zarejestrowanych kosciołów,reszta do ukarania

  1. ha i mamy odpowiedź….

 7. 141 Samson zstąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. 2 Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce: «W Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę!» 3 Rzekł mu jego ojciec i matka: «Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim1 narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów?» Samson odpowiedział swemu ojcu: «Weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom». 4 Rodzice jego nie wiedzieli, że to pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami. 5 Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego. 6 Wówczas opanował go duch Pana, tak że lwa rozdarł, jak się koźlę rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. 7 Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. 8 Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. 9 Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. 10 Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi WESELE
  które trwało siedem dni, bo taki mieli zwyczaj młodzieńcy. 11 Ponieważ jednak obawiano się2 go, wybrano trzydziestu towarzyszy, którzy przy nim byli.

  12 Samson zwrócił się do nich w słowach: «Pozwólcie, że wam przedłożę zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w przeciągu siedmiu dni WESELA
  dam wam trzydzieści tunik lnianych oraz trzydzieści szat ozdobnych.
  w Obj 19.9-WESELNA uczta Baranka.
  Jak mozna mówic o cudzołóstwie,jeśli nie wiemy,
  ze to CUDZE ŁOŻE.
  Czy to zostało kiedykolwiek oznajmione publicznie?
  Społecznośc musi wiedzieć,ze te osoby oddzieliły sie dla siebie,bo to porządkuje zycie i nie wznieca niemoralnosci.
  Bóg nie jest Bogiem domysłów.
  Adam z Ewą nie mieli nikogo,komu trzeba by było to oznajmic,byli tylko oni.
  Piszesz:aby nie gorszyć.
  Czyli to gorszy ludzi?
  ale czemu?
  Bo Bóg to w nas wpisał,tak jak kiedyś ludzie mocno sie gorszyli długimi włosami u meżczyzny,bo -Paweł pisze,że to wbrew naturze.

  1. ” Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi WESELE
   które trwało siedem dni, ”

   Po pierwsze kto mu tyle dni urlopu dał na wesele. Po drugie na poważnie nadal nie ma nigdzie nakazu. Oczywiście w tamtych czasach nikt nie mógł mieszkac z kobieta bez ślubu. No chyba w grzechu. Kesja my sie w tym zgadzamy, ale nie chcesz mi przyznac racji, że nie ma w Biblii mowy o zakazie współżycia przed ślubem. To co piszesz to jak wspomniałem poszlaki i jestem jaknajbardzie ZA ślubem każdej pary chrześcijańskiej.
   Dodam, że jesli delikwent współżył z dziewczyną przed ślubem to płacil ojcu 50 sykli bodajże. To równiez jest wskazówką o obowiązku żeniaczki

 8. Piotrze, czyli ,to ze sie przespią nie jest grzechem ale to,że on sie z nia nie ozeni jest?
  Tak to rozumiesz?

  1. chodzi o to że nie ma czegos takiego jak seks bez zobowiązań

   1. A żony prawowite vs. nałożnice? Nałożnice chyba były takim seksem bez zobowiązań?

    Wiem, że Piotr ma inne zdanie. Ja uważam, że małżeństwo jest jedno i do śmierci, Pan Jezus przywrócił obraz małżeństwa z Edenu “jedno ciało”. Tak jak Kościół jest “żoną” i z Oblubieńcem stanowi jedno ciało. Izrael ze ST wiele razy cudzołożył z obcymi bogami, ale mimo to Pan ich nie opuścił i cieszył się kiedy wracali. Oni mieli zatwardziale serca i Mojżesz im dozwolił poligamię czy rozwody. My mamy być świętymi jako Kościół.
    Werset z Pawła o wolności jest trudny. W ogóle cały temat małżeństwa taki jest dlatego rozumiem zdanie Pawła, że lepiej pozostać wolnym, naprawdę zaczęłam to rozumieć w kontekście nierozerwalności, decyzji na całe życie z wszystkimi konsekwencjami.
    Nie pamiętam teraz gdzie, ale jest powiedziane, że opuszczoną się naraża na cudzołóstwo czyli nie ma tej wolności do ponownego małżeństwa według mojej oceny. Wolność może znaczyć separację stałą?

    1. “Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem jej list rozwodowy”. Jeremiasza 3.8
     Jeśli nie, to Żydzi judaistyczni przez 2 tysiące lat, nadal są oblubienicą Boga. Zdecyduj.

   2. Czyli seks bez zobowiązań małżeńskich jest grzeszny,tak to rozumiesz?

    1. Rozumiem to tak, że seks zobowiązuje do zawarcia przymierza do końca życia z wyjątkiem wszeteczeństwa.
     Nigdy nie odważyłbym sie osądzić kogoś kto żyje bez ślubu z jednym partnerem do końca życia.
     Natomiast uważam, że ślub powinien miec miejsce z wielu względów. Napiszę o tym tekst, bo czuje się nie rozumiany.
     Teresa jest między nami zgoda co do tego, że ślub powinien być. Nie ma zgody co do tego że współżycie przed ślubem jest grzechem. Nie widziałem tego w Biblii.
     Pytanie dodatkowe: czy Kain i Abel byli nieślubnymi dziećmi?

     1. Slub jest oznajmieniem dla reszty społeczności,że sie oddzielaja dla siebie.
      Rodzice Kaina i Abla-Adam i Ewa byli jedyni,nie było kogo informować.
      Adam powiedział:ta jest kościa z mojej kości i…
      Adam nie miał ojca ,by go opuszczać ani matki,Ewa tez ,a Bóg wtedy im to powiedział o opuszczeniu rodziców.
      To inne uwarunkowania.

      1. to dobrze. Nie mieli przed kim. Mogli przed Bogiem, ale popatrz Kesja kiedy była pierwszy raz w Biblii mowa o ślubie?

       Noe miał żone i kiedy wchodził na arkę jego synowie z żonami. jednak z tego co pamiętam nigdzie nie było mowy o ślubie podobnie jak z Adamem i Ewą. Czy uważasz, że Bóg pominąłby tak ważny
       nakaz jakim jest ślub?

       1. Bóg nie pominął,bo obiecał nam ucztę WESELNĄ Baranka.
        Sa różne obrzedy w róznych kulturach na znak małżeństwa.
        Najwazniejsze jest jednak ogłoszenie publiczne wspólnocie ,że chcą byc małżeństwem.
        W komunie wpisywali do dowodu,to było super.

       2. Ślub to zawarcie przymierza ze sobą ,Bóg i wspólnota świadkami.
        Przedstawiłam ci,co mówi Paweł.
        a mówi,że współżycie poza małżeńskie jest wszeteczeństwem,które przed Bogiem jest grzechem.

        1. podaj mi Kesja cytaty mowiacy ze wspolzycie przed slubem jest grzechem

     2. Nie ma zgody co do tego że współżycie przed ślubem jest grzechem
      ok.
      To jak nazwiesz seks bez slubu,bez zobowiązań,jak to nazwać?

      1. seks bez zobowiązań to cudzołóstwo, ale ja mówię o tych co są sobie wierni. Przypomnij sobie jak to było z Januszem 🙂 czy najpierw powiedział: wyjdziesz za mnie”, czy może coś w stylu “chce abyśmy bylki razem, lub “abyś była moją kobietą”?

       1. Nie ,seks bez zobowiazań to wszeteczeństwo,
        na CUDZOŁÓSTWO jest inny wyraz grecki w Biblii,a na wszeteczeństwo inny (porneja).
        Nie musisz wejść do cudzego ,zajetego łoża,by zgrzeszyć wszeteczeństwem.
        to moze być osoba jeszcze ” niezaklepana”

        1. cudzołożnicy: “moichos”; cudzołożnik,
         wszetczenstwo: “pornos”: z gr rozwiazly, sodomita, homoseksualista oraz cudzoloznik
         Niestety, ale żadne z tych słów nie mówi o cudzołóstwie polegającym na spaniu ze swoją kobietą bez ślubu. Bądźmy uczciwi. Jak wspomniałem zalecam każdmeu chrześcijaninowi ślub, oboje go mamy, ale prawda jest taka jak napisałem.

         Poza tym:

         Rozpustnik, gr. pornos, określa mężczyznę, który za zapłatę oddaje swoje ciało pożądaniom innej osoby, męską prostytutkę, homoseksualistę, człowieka, który uprawia niezgodne z prawem Bożym praktyki seksualne.
         Cudzołożnik, gr. moichos, to człowiek uwodzący cudzego współmałżonka. Niezależnie od obyczajów danej kultury sąd Boży nad nadużyciami w dziedzinie seksu pozostaje niezmienny.

         „Wiarołomni (moichos kai moichalis– cudzołożnik i cudzołożniczka), czy nie wiecie, że przyjaźń(philia) ze światem, to wrogość(echtra) wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. ” List Jakuba 4: 4

        2. Artur S. (detmold)

         Wedlug tego swiata moze “robic co chcesz” gdyz jestes tylko zwierzeciem ludzkim ( zwlaszcza w jego wersjach najbardziej zdegenerowanych ), a wedlug Pisma nie mozesz tego czynic gdyz uwlacza to twojej godnosci jednostki czlowieczej slugi Boga, Pana Jezusa Chrystusa. A poza tym telegonia.

       2. Pamietam jak jezdżąc pkp w czasie studiów zawieszałam wzrok na przystojniakach w przedziale i kiedy widziałam OBRACZKĘ od razu powietrze uchodziło;ooo,zajety.
        To bardzo dobre,taka obraczka,porządkuje wszystko.
        Wiesz,ze byłoby to cudze łoze.
        Kropka,koniec marzeń ,szukaj dziewczyno (chłopaku)dalej ale nie tu.
        Ale sie dzis spisujemy.

        1. “Pamietam jak jezdżąc pkp w czasie studiów zawieszałam wzrok na przystojniakach w przedziale i kiedy widziałam OBRACZKĘ od razu powietrze uchodziło;ooo,zajety.”

         to byłem ja w tym przedziale 🙂

         A tak na serio, historia obrączki to ledwo kilkaset lat

         “Zwyczaj wręczania obrączek został przyjęty w Kościele dopiero w XIII wieku. Początkowo nosiła ją wyłącznie kobieta. W czasach wojennych, gdy małżonek udawał się na wojnę, łamano tę obrączkę na pół i dzielono pomiędzy małżonków, by przypominały im o przysiędze wierności i trwałości ich związku. Natomiast sam akt podarowania i przyjęcia obrączek traktowany jest jako połączenie zakochanych na dobre i na złe. Ich podobieństwo jest znakiem, że kobieta i mężczyzna są jednością od chwili zawarcia związku małżeńskiego.”

         Natomiast oczywiście pomimo młodego wieku tej tradycji, również popieram obrączkowanie, które jest sygnałem dla innych: zakaz podrywania.
         Właściwie było…

 9. Kiedyś też sie zatrzymywałam na Jer 3.8
  ale Bóg dalej mówi:
  Jer 3.12…
  WRÓĆ, Izraelu-Odstępco – wyrocznia Pana.
  NIE OKAŻĘ wam oblicza surowego,
  bo miłosierny jestem – wyrocznia Pana –
  nie będę pałał gniewem na wieki.

  13 TYLKO UZNAJ SWOJĄ WINĘ,

  że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu,
  i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] –
  pod każdym zielonym dębem,
  a głosu mojego NIE SŁUCHAŁAŚ – wyrocznia Pana.

  14 6 WRÓĆCIE, synowie wiarołomni – wyrocznia Pana –
  bo jestem Panem waszym i PRZYJMĘ was,

  po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu7,
  by ZAPROWADZIĆ na Syjon.

  15 I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. 16 A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach – wyrocznia Pana – nikt nie będzie już mówił: “Arka Przymierza Pańskiego!” Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej8.
  17 W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana.

  Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana
  i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.
  18 W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem na dziedzictwo waszym przodkom.
  Miłość Pana i wierność jest niepojeta.

  1. Mialem podobnie 🙂 równiez się zatrzymywałem, potem przeczytałem dalej a następnie analizowałem NT.
   Podkreśliłaś słowo “wróć”. Przez 2500 lat nie wrócili.

   “17 6 Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne” Rzymian

   Odcięte, a na ich MIEJSCE.
   Na wstępie Paweł podaje szczegóły:

   “Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą1, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. 2 Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.”

   Lecz co mu głosi odpowiedź Boża?
   Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem3.
   5 Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. 6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
   7 Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani.

   Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. 23 A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie

   Odrzucenie Izraela jest więc częściowe. Część została odcięta na 100% bezpowrotnie. Reszta ma czas.
   Konkluzja jest taka: Bóg znalazł sobie nową oblubienicę wśród pogan. My nią jesteśmy. My jesteśmy eklezją Jezusa i również częściowo możemy zostać wycięci…

 10. Ja widze to tak,ze Bóg zaoferował Izrael – (rodz.żeński)odstępczej żonie po liscie rozwodowym jeszcze więcej ,bo nowe serce i nowego ducha,jesli uzna swoją wine ale oni (wiekszośc)to odrzuciła ale korzeń jest ciągle ten sam-Izrael?

  1. korzeniem jest Abraham.

   “Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.” Gal 3.7
   “Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę
   A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.””

   To jest korzeń. Jesteśmy potomkami nie z ciała, ale z ducha.

  2. Mam podobne zdanie do Ciebie Kesjo,Izrael dalej jest narodem wybranym,a my jesteśmy do niego wszczepiani.
   Fakt jest taki,że oni odrzucili Pana Jezusa,ale On na nich czeka.
   My powinniśmy się wstawiać za nimi,aby się nawrócili

   1. Lena uważasz, że obecny syjonistyczny Izrael jest narodem wybranym?

    1. Tak uważam,ze są potomkami Abrahama,narodem wybranym przez Boga.
     Z tym,że oni zerwali przymierze z Bogiem.W tej chwili bardziej przypominają kolebkę złego,a nie naród wybrany.

     1. rodzi to pewien problem, ponieważ jeśli przyjmiemy za wzór, model rozważań analizy apokalipsy Izrael jako bestię, która była a nie jest, ten system faryzeuszy, to wyglądaloby na to, że bestia będzie zbawiona.

      1. No tak rozumiem co chcesz mi powiedzieć.
       Niemniej jednak uważam,że oni są Izraelem.Niestety odrzucili Pana i służą komu służą.
       Zbawienie jest w Jezusie i dla nich także jest dostępne,potrzebują do tego zmiany serca i myślenia.

       1. to jest synagoga szatana jak opisuje ich biblia, a więc nie może toi być lud Boży.
        Oczywiście nie można wszystkich wkladac do jednego garnka, ale politycznych syjonistów tak.
        jestem przekonany, ba wiem o tym z reportażu, który kiedyś umieszczałem, że w Izraelu jest wielu Żydów pobożnych i nawet nienawidzą oni syjonistów, co miało swój wyraz podczas protestu przemilczanego przez media:

        1. O widzisz jak Ty to pięknie napisałeś ☺ i pełna zgoda na to.
         Moj błąd,że nie uściśliłam o co konkretnie mi chodziło.

    2. A czy obecny Izrael z gwiazdą Remfana na fladze nie jest tworem Rotszyldów?

     1. A nawet jeśli utworzyli go Rotszyldowie to czy nie za przyzwoleniem Boga.

      1. Tak, tam wszystko się dzieje w ramach dopustu Bożego. I nie tylko tam

    3. A Ty Piotrze jak uważasz,kto jest narodem wybranym?

    4. Wsród obecnego Izraela mało jest genetycznych Żydów ,myslę,że sa ci,którzy podaja sie za żydów a nimi nie są ,a są synagogą szatana (Obj 3.9) i ci rdzenni.
     Tak to widzę,moge się mylic.

      1. Dla mnie jest oczywiste co zostaje tu poddawane pod wątpliwość.
       Nie istotne są czyjeś GENY, POCHODZENIE
       ponieważ w Nowym Przymierzu NARODEM WYBRANYM są wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa. I nie jest to wybraństwo genealogiczne lecz wybraństwo z WIARY.

       Pan Jezus mówił, do tych, którzy Go odrzucili, że odbierze im dziedzictwo, a da je innemu narodowi.
       Tym narodem jest naród kapłański, święty w Chrystusie zrodzony z Ducha.

       Zupełnie nie rozumie tego typu pytań kto jest narodem wybranym skoro jasno i wyraźnie określa to NT.

       I nie jest istotne czy ktoś w swoim lub czyimś mniemaniu jest dobry skoro nie wierzy w Jezusa, nie zostanie zbawiony.
       Bo Pan Jezus mówi, że tylko Bóg jest dobry, a każdy człowiek zgrzeszył.

       My możemy głosić ewangelię o zbawieniu, ale jeśli ktoś nie chce jej przyjąć w/g NT czyni się nie godnym swego zbawienia czyli życia wiecznego – odrzuca dar Boży.

       Wielu teraz mówi, że zbawieni będą “dobrzy ludzie” i że nie trzeba wierzyć w Boga, aby otrzymać miejsce w Królestwie Bożym.

       Ale NT mówi inaczej.

       Kto Cię zbawi skoro nie wierzysz w Boga?
       Kto Cię usprawiedliwi skoro nie wierzysz w Jezusa?
       Czy człowiek może się sam zbawić?

       I tu jest sedno, do zbawienia i otrzymania dziedzictwa w Królestwie Bożym nie podważalnie potrzebna jest wiara w Jezusa, Boga całej ziemi.

       Gdyby było inaczej to w takim razie Jezus na darmo przyszedł, na darmo cierpiał, na darmo nauczał, BO PRZECIEŻ NIE TRZEBA W NIEGO WIERZYĆ ŻEBY BYĆ ZBAWIONYM.

       Tak właśnie wygląda pokrętność dzisiejszych nauk, które nie są spójne ze Słowem Bożym.

       Największym grzechem jest odrzucenie Jezusa o czym mówi On sam w ewangelii.

 11. 1)Tak,faryzeusze mówili,ze za ojca maja Abrahama.
  tak ,Abraham to ojciec Izraela.
  Może niektórzy z nas mają też geny abrahamowe.
  1Kor7.2
  2)Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty (porneja -wszeteczeństwo,rozpusta )niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.
  Seks bez małżeństwa jest grzechem rozpusty (porneja).
  1kor 6.9
  9 6 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się!
  Ani ROZPUSTNICY (PORNOS),
  ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy NIE odziedziczą królestwa Bożego.
  Seks bez małżeństwa to rozpusta (porneja) i jest karane jeziorem ognia (Obj22.15-wszetecznicy-pornos).

  1. Rozpustnicy.

   “osoba rozpustna, czyli taka, która nie uznaje zasad moralnych, obyczajowych, prowadzi hulaszczy, swobodny tryb życia; lubieżnik, babiarz, dziwkarz”
   https://sjp.pl/rozpustnik

  2. Należy przypomnieć, że Abraham miał dwóch synów:
   Jakuba i EZAWA.
   To Jakub został wybrany przez Boga i otrzymał obietnicę dziedzictwa, nie EZAW.
   W oczach Boga to Jakub jest tym sprawiedliwym, natomiast Ezaw jest odrzuconym synem Abrahama.

   Umiłowałem was – mówi Pan – a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? – mówi Pan – a Ja jednak umiłowałem Jakuba,

   Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni.

   Choćby Edom mówił: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan Zastępów mówi: Oni odbudują, lecz Ja zburzę; i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa.

   Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie: Wielki jest Pan poza granicami Izraela.

   Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, TO GDZIEŻ JEST MOJA CZEŚĆ? A jeżeli jestem panem, TO GDZIEŻ JEST BOJAŹŃ PRZEDE MNĄ? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Mal.1

   Ten fragment wskazuje na ludzi, którzy nie mają bojaźni przed Bogiem, nie są posłuszni nakazom Ojca.
   Służą diabłu.

   Do tych właśnie potomków Ezawa z rodu Abrahama mówił Jezus. To był faryzejski Edom.
   Dlatego Pan Jezus powiedział, co z tego, że powołujecie się na Abrahama, że macie go za ojca, skoro wasze UCZYNKI SĄ ZŁE, ABRAHAM TAK NIE ROBIŁ.

   Ezaw w swoim łakomstwie brzucha oddał swoje pierworództwo Jakubowi. To zresztą stało się za przyzwoleniem Boga.
   Dziś to pierworództwo potomkowie faryzeuszy używając kłamstw, oszustwa i podstępu chcą zawłaszczyć dla siebie nazywając się narodem wybranym co jest kłamstwem.
   Robią to wbrew temu co postanowił Bóg i obiecał, a Jego obietnica jest pewna.
   Pan Jezus dał ważną wskazówkę, aby móc ich rozpoznać – są to owoce jakie wydają.

   Kto wspiera w tej chwili ten “naród” faktycznie wspiera samego szatana w odbudowaniu królestwa szatana na ziemi.
   Pomaga ustanowić jego władzę nad całą ziemią.

   Kain,Kenici,Kananejczycy,Edomici,Idumejczycy,Faryzeusze,Rabini,Żydzi.

   Wężowie! Rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?
   Przetoż oto ja posyłam do was proroki, i mędrce, i nauczone w Piśmie, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w bóżnicach waszych, i będziecie je prześladować od miasta do miasta;
   Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ODE KRWI ABLA SPRAWIEDLIWEGO aż do krwi Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem.
   Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na ten naród.
   Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście?
   Oto wam dom wasz pusty zostanie.

   Sam Pan Jezus mówi nam, że oni są potomstwem Kaina.
   Są przeciwnikami ludzi sprawiedliwych, potomstwa Jakuba.

   Dlatego dziś żydzi tak zapierają się, że nie muszą się nawracać do Jezusa.
   A inni mówią, żeby ich nie nawracać.

   DLACZEGO?

   Pan Jezus to tłumaczy, oni nie potrafią i nie mogą uwierzyć w Mesjasza ponieważ mają diabła za ojca, a nie Boga. Dlatego też ich uczynki są tak złe.
   Na kłamstwie zbudowali swoją władzę, nie mają dla ludzi miłosierdzia.Jest to naród, który jest przeciw wszystkim ludziom na ziemi oprócz nich samych.

   1. I odpowiedzieli mu: MYŚMY NASIENIE ABRAHAMOWE, A NIGDYŚMY NIE SŁUŻYLI NIKOMU; jakoż ty mówisz: Iż wolnymi będziecie.
    Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu.
    A sługać nie mieszka w domu na wieki, ale Syn mieszka na wieki.
    A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
    Wiem, ŻEŚCIE NASIENIE ABRAHAMOWE; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż MOWA MOJA NIE MA U WAS MIEJSCA.
    Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli U OJCA WASZEGO, czynicie.
    Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: BYŚCIE BYLI SYNAMI ABRAHAMOWYMI, CZYNILIBYŚCIE UCZYNKI ABRAHAMOWE.
    Ale teraz szukacie, byście mię zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którąm słyszał od Boga; TEGO ABRAHAM NIE CZYNIŁ.
    WY CZYNICIE UCZYNKI OJCA WASZEGO. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
    Tedy im rzekł Jezus: BYĆ BYŁ BÓG OJCEM WASZYM, TEDY BYŚCIE MIĘ MIŁOWALI, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał.
    Przeczże tej powieści mojej nie pojmujecie? PRZETO, IŻ NIE MOŻECIE SŁUCHAĆ MOWY MOJEJ.
    WYŚCIE Z OJCA DYJABŁA i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był MĘŻOBÓJCĄ OD POCZĄTKU i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż JEST KŁAMCĄ I OJCEM KŁAMSTWA.
    A ja, że prawdę mówię, NIE WIERZYCIE MI.
    Któż mię z was obwini z grzechu? Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie?
    Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; DLATEGO WY NIE SŁUCHACIE, ŻE Z BOGA NIE JESTEŚCIE.
    Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyjabelstwo masz?
    Odpowiedział Jezus: Jać dyjabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego; A WYŚCIE MIĘ NIE UCZCILI.
    Jać nie szukam chwały mojej; jest ten, który szuka i sądzi.
    Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na wieki.
    Tedy mu rzekli Żydowie: Terażeśmy poznali, że dyjabelstwo masz, Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie skosztuje na wieki;
    Izaś ty nie większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł? i prorocy pomarli; kimże się ty wżdy czynisz?
    Odpowiedział Jezus: Jeźli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jestci Ojciec mój, który mię chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym.
    LECZ GO NIE ZNACIE, a ja go znam; i jeźlibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam, kłamcą; ale go znam i słowa jego zachowuję.
    Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój, i oglądał i radował się.
    Tedy rzekli Żydowie do niego: Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
    Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.
    Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus schronił się, i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich, i tak uszedł.

    Zobaczcie co nasienie węża mówi na początku:
    NIGDYŚMY NIE SŁUŻYLI NIKOMU

    Tym samym przyznali się, że nigdy nie służyli Bogu, oni zawsze służą tylko SOBIE – bogowie na ziemi

   2. Przepraszam, ale miało być Izaak syn Abrahama miał dwóch synów: EZAWA i Jakuba.

 12. Nie chodzi o sjp lecz o Biblię.
  Tu jasno wynika,ze jeśli nie masz zony a masz sprawy seksualne ,jesteś wszetecznikiem,rozpustnikiem.
  Porneja to szerokie niestety pojęcie,stąd dzisiejsza pornografia.
  W/g Boga też człowiek ,który bez ślubu,małżeństwa uprawia seks,jest wszetecznikiem.
  Grzeszy,dlatego to przyzwoitych ludzi gorszy,bo większośc dziś mówi,niech pozyją,niech sie sprawdzą,jak nie to się rozejdą.to bardzo praktyczne.
  Tak mówia też rodzice o dzieciach.
  a co tam takiego,niech się sprawdzą.

  1. no widzisz, przyjmujesz Kesja urzędowy ślub, bo nie duchowy, ale nie przyjmujesz interpretacji słownikowej “rozpusty”.
   Nie możesz byc sędzią w biblijnej sprawie na widzimisię. Albo więc przekonasz mnie biblijnie czym jest porneia, albo wykażesz jak jest rozumiana rozpusta z greckiego.

 13. Piotrze,dzięki za dyskusje,bo bardzo ubogaca.

 14. 1)Przyjmuję słownikową rozpuste tylko uzupełniam biblijnie,bo swiat tego chyba nie wie.
  2)Podałam ci 1 Kor 7.2 o pornei jako m.in grzechu seksu przedmałżeńskiego z uzasadnieniem.
  Nazywasz to widzimisiem-trudno-trudno.
  UKORONOWANIEM PRZYMIERZA MAŁZEŃSKIEGO JEST seks ,nigdy odwrotnie.
  Ale teraz bomba-LEKTURA OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH,BO TO O NAS.
  https://koscioldrogi.wordpress.com/2014/05/16/jaszua-jezus-i-jego-oblubienica/

  1. lubie takie strony, gdyz bardziej poznaje dzięki tradycjom Boga.
   Jednakże nikt o zdrowych zmysłach w czasach obecnych nie będzie płacił ojcu za narzeczoną i nie pozbawi się przyjemności z tzw chodzenia inaczej randki..
   Oczywiście popieram zachowanie czystości do ślubu. Cos pięknego. Niestety w czasach obecnych coraz mnie realne…

 15. i zbiorę resztkę Izraela a berło od Judy nie odstąpi .

 16. Przypomniałam sobie jeszcze ML 2.14-mowa o przymierzu małżeńskim.
  Myslisz,ze najpierw jest seks,a potem ustalanie warunków przymierza czy odwrotnie-najpierw warunki i po dogadaniu dopiero “konsumpcja” ?

  Dla mnie na pewno to drugie.
  To pierwsze nie ma sensu.

  I tez Pan Jezus-najpierw zawarł z nami przymierze,na które sie zgodzilismy a dopiero potem bedziemy miec zaslubiny,nie odwrotnie.

 17. Co do tych aniołów w Apokalipsie,to skłoniłabym sie ,ze to jednak sa przełożeni,nadzorujacy stadko..
  Anioł to nie jest posłany ale zwiastun,apostoł to posłany,wysłany,wiec ci starsi ludziom maja zwiastować.
  Wersety np.
  Obj 2.10-nie lekaj sie cierpień..
  2.20-że pozwalasz..
  2.24-wam pozostałym..
  3.10-zachowałeś…
  wskazują,ze chodzi o człowieka.
  Oczywiście jest to też do wszystkich,bo pasterz ma byc wzorem dla trzody,więc Bóg zaczyna od niego.
  Sa to też oczywiscie fazy koscioła…,na róznych płaszczyznach mozna to rozpatrywac.
  Odnosnie wspólnoty-jesli ktos sie prawdziwie nawrócił,to ZAWSZE będzie go ciagnac do braci i sióstr,
  chyba ze go chwilowo poranili,to i tak bedzie szukał innych,chocby 1 osoby,aby z kimś móc dzielic radosci i smutki w Panu i słuzyc i wielbic Pana.
  Gdzie 2 lub 3 – już taka mała wspólnota wystarczy,by tez korygowac siebie wzajemnie,oczywiście zasadnie -co tez jest potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: