Kolejny dowód na zepsucie kościoła Babilonu:

Byli wpatrzeni w niego jak owieczki w pasterza, a on podle ich wykorzystał. Ksiądz Wojciech L. (38 l.) z Gdyni molestował seksualnie nastolatków na obozie harcerskim. Podczas przesłuchania przyznał się do wszystkiego przed prokuratorem, a sąd aresztował go na trzy miesiące.

źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polska/ksiadz-harcmistrz-gwaci-druhow-skandal-w-gdyni_1007899.html#disqus_thread

Inne źródło: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdynia/a/ksiadz-z-gdyni-uslyszal-zarzuty-za-molestowanie-nieletnich-jeden-z-chlopcow-nie-mial-15-lat,12251835/

 

 

Problem leży w tym, że wysyp zboczeń, dewiacji, chciwości, grzechu z tego zepsutego kościoła niektórzy katolicy i ateiści postrzegają jako brak Boga, kiedy my wiemy że tam Boga nigdy nie było. Prawdziwy kościół (właściwe: eklezja, zgromadzenie) Jezusa jest poza budynkami:

 

“Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” Dzieje 17.24

 

 

Gdzie więc jest Bóg?

 

“Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich” Mt 18

 

Jezus jest na naszych zjazdach, jest przy domowych grupach rozważających Pismo i modlących się.

To jest prawdziwe chrześcijaństwo biblijne.

Obecnie kapłani katoliccy są bogami dla siebie, ponieważ nikt ich nie napomina, nikt im nie może zwrócić uwagi na ich styl życia, na pijaństwo, obżarstwo i pożądliwości seksualne. To jest patologia kościoła imperium Rzymu, nierządnicy, wielkiej stolicy, Babilonu.

To wszystko przez ich uzurpacje i monopol na rozumienie Biblii. My możemy dyskutować, katolicy nie mogą dyskutować z księżmi, gdyż są dogmaty Rzymu. Nie Boga słowo jest nadrzędne, ale dogmaty.

Dodatkowym problemem jest celibat, kiedy Biblia jasno daje wskazówki:

 

” Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, 3 nie przebierający miary w piciu”

 

Oni nie mają żon, jeśli mają to kochanki może  i kilka, nie mają umiaru w piciu alkoholu.

Niestety ale katolicyzm jest wypaczeniem nauczania apostołów i nikt nie patrzy na owoce. Nikt nie stawia na jakość. Nikogo nie interesuje ani pedofilia, ani chciwość. Totalny brak konsekwencji.

Szanowni katolicy, jesteście dziećmi Bożymi i Bóg nawołuje Was do wyjścia ze zła:

 

Apokalipsa 18

 Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba
i mającego wielką władzę,
a ziemia od chwały jego rozbłysła.
I głosem potężnym tak zawołał:
«Upadł, upadł Babilon – stolica1.
I stała się siedliskiem demonów
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».

Nakaz ucieczki

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:

 

Ja wyszedłem i Chwała Bogu Ojcu w imię Jezusa.

 

Wyjdźcie ludu Boży  z tego kościoła, z tej instytucji i nakarmcie się Słowem Bożym, manną z nieba.

_______________________

 

Jeśli doceniasz treści prezentowane na tym blogu oraz to, co robię, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/