Czym są interwencje amerykańskie? Dominacją USA i jej koncernów. Amerykański weteran mówi jak jest.