Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Zielonej Górze – Jarosław Bagiński powiedział:

 

“To, co wyprawiają przywódcy w Europie, do czego porównać? To tak jakby Król Dawid ściągnął, sprowadził, wpuścił do Izraela Asyryjczyków i Babilończyków, dał im na własność mieszkania, zasiłki a Izraela obciążył podatkami, aby ich utrzymać…”

Dalej w dyskusji na fejsie dodał:

 

“Trochę o faktach. Proszę się zastanowić, gdzie podziały się pierwsze kościoły chrześcijańskie w Azji Mniejszej, do których pisał Paweł swoje listy, a które stawiamy cały czas za wzór dla nas? Wiemy, że w pierwszych wiekach naszej ery Afryka Płn i Bliski Wschód były chrześcijańskie i tam jest kolebka chrześcijaństwa. Jakie są one dzisiaj? Jaka tam dominuje religia i co się z stało z tymi wspaniałymi wspólnotami i kościołami? Co się dzieje dzisiaj z nielicznymi jeszcze chrześcijanami w tych krajach? Jak są tam traktowani? Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło się w Europie? Dlaczego w Europie mieliśmy reformację a nie na Bliskim Wschodzie czy Afryce Płn? Dlaczego Europa nie stała się muzułmańska podobnie jak Afryka Płn czy Bliski Wschód? Dlaczego dzisiaj kraje muzułmańskie, choć wcześniej takie nie były, i to bardzo bogate jak Arabia Saudyjska i Kuwejt, bliskie kulturowo tym ludziom nie przyjmują “uchodźców”, tylko pomagają dotrzeć do Europy i pomagają budować meczety i sponsorują imamów? Odpowiedzi kryją prawdę, która niektórym jednak dzisiaj umyka.”

 

źródło:


To jest realne spojrzenie pastora, a nie winszowaniowe.

Prawda jest jedna, ale czasem niektórzy jej zaprzeczają.