Takie słowa padły z ust papieża zwodziciela, kontynuatora tronu antychrysta:

 

„Możemy być dalecy, wrodzy; możemy nawet powiedzieć iż jesteśmy «bez Boga». Jednak Ewangelia Jezusa Chrystusa wyjawia nam, że Bóg nie może obyć się bez nas: nigdy nie będzie Bogiem «bez człowieka», nie może On być bez nas – i jest to wielka tajemnica!” [Dio non puo essere Dio senza l’uomo: rande misterio e questo].

źródło: http://www.bibula.com/?p=96101

 

Według pana Bergoglio człowiek stanowi uzupełnienie Boga. Bez człowieka Bóg nie byłby Bogiem. Bóg mówi poprzez Izajasza coś zupełnie innego:

 

«Niebiosa są moim tronem,
a ziemia podnóżkiem nóg moich.
Jakiż to dom możecie Mi wystawić
i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie?
Przecież moja ręka to wszystko uczyniła
i do Mnie należy to wszystko. Izajasza 66

 

Bóg ustanowił człowieka dopiero w szóstym dniu. Wcześniej byli aniołowie, dla których Bóg był Bogiem.

Póki co, to po papiestwie widać za kogo się oni uważają. Tytułowanie się “ojcem świętym”, kiedy Pismo tego zabrania, jest nie tylko nadużyciem, ale wskazuje na pychę niegającą nieba.

 

“9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz” Mt 23

 

Papież Bergoglio, przydomek marketingowy Franciszek, jak słusznie wskazuje strona bibula, insynuuje jakoby Chrystus miał ewoluować w ciele człowieka. Bóg stał się człowiekiem, tym samym potwierdzająca jezuicką teorię ewolucji.