Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 16 czerwca 2017

DUCH BŁAGANIA

Tekst Dawida Wilkersona.
Popatrzmy na modlitwę: Daniela: „Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, …  Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz …
Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme