“„Proszę o modlitwę za moją mamę Marię, aby wyszła z ciemności depresji.””

Paweł niedawno się nawrócił, a jest kolegą z pracy czytelnika bloga Wojtka. Tak więc poszerzyło się królestwo Boga, a teraz jest prośba o mamę narodzonego Pawła.

 

Pamiętajmy przy okazji, że jednorazowa modlitwa rzadko jest spełniana. Izraelici krążyli 7 dni wokół Jerycha by jego mury runęły.