Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 16 maja 2017

Detektywitter na 16.05

Brak miłości jest rakiem zżerającym zdrowy organizm. Niszczy i chce śmierci duchowej. Miłość nie rani, nie kaleczy. Miłość dba i czuwa.

Brak miłości to choroba, na szczęście uleczalna.

Jeśli więc jesteś osobą chłodną duchowo, szukającą swego, nienawistną,  idź do lekarza …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme