“- Rząd federalny zbyt długo używał poprawki Johnsona jako oręża przeciwko ludziom wiary, zastraszając, a często nawet karząc Amerykanów za ich przekonania religijne – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, informując, że podpisał rozporządzenie wykonawcze, które zezwoli Kościołom i związkom wyznaniowym na angażowanie się w politykę i otwarte popieranie kandydatów w wyborach.” Onet.pl

 

To tylko mnie utwierdza jak blisko jesteśmy przed pojawieniem się antychrysta. Antychryst nie będzie komunistą ścigającym kościół. On będzie ten kościół tworzył. Jedną wielką religię. Antychryst będzie prześladował chrześcijan zachowujących przykazania i Prawo Boże. Reszta będzie RELIGIJNA,  a to będzie oznaczać, że w imię tolerancji fałszywie pojmowanej stworzy się wiarę uniwersalną. To będzie sukces new age, a zarazem chwilowa przegrana Boga. Wtedy to właśnie na ludzi spadnie Gniew Boży, ale najprawdopodobniej kościoła Boga, zgromadzenia już nie będzie. Pozostaną ludzie, którzy dali się zwieść i Ci co teraz czytają np ten blog, ale nie są przekonani do Boga.

Trump jak napisałem w styczniu jest poważnym kandydatem na antychrysta. Jego żona jest przeciw szczepieniom. On sam jest przeciw GMO. Niebawem być może udostępni leki na raka. Porządek z chaosu.

 

“wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu7, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.”  2 Kolosan 2